πάμε μπροστά

Παρασκευή

22

Ιούνιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Διακήρυξη για την εκμίσθωση του Κυλικείου του ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης στις 4/7/2012

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοπρασίες, Δημοσιεύματα, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαγωνισμοί, Διαύγεια, Εφημερίδες, Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014), Πολυκοινωνικό, Φωτογραφίες/Γραφικά

Αναρτήθηκε την Τετάρτη 20/6/2012 και ώρα 08:34 στο Διαύγεια η απόφαση του ΔΣ του Πολυκοινωνικού για τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση του κυλικείου του ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης στην οδό Εθνικής Αντίστασης 106.

Η επιτροπή ενώπιον της οποίας θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός αποτελείται από τον κ. Ζητάκη Παναγιώτη, πρόεδρο του ΔΣ, την κ. Καβαζίδου Σοφία, Σύμβουλο του ΔΣ και την κ. Χριστοδούλου Χρύσω, σύμβουλο του ΔΣ.

Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012 από τις 10:00 έως τις 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολυκοινωνικού (Καρτάλη 2).

Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται στα 3 χρόνια από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού εκμίσθωσης με δικαίωμα παράτασης για άλλα 2 χρόνια με απόφαση του ΔΣ.

Το όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 400 ευρώ μηνιαίως.

Για τη συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή 480 ευρώ, βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Οι τιμές των ειδών είναι καθορισμένες στην ανάρτηση στο Διαύγεια.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2551038712 και 2551053225 τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Για να διαβάστε την ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ κάντε κλικ εδώ.

Μίσθωση Κυλικείου ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης την 4/7/2012

Η περίληψη της διακήρυξης της δημοπρασίας δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Γνώμη της 21/6/2012.