πάμε μπροστά

Παρασκευή

22

Ιούνιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε Εκτελεστική Επιτροπή την Παρασκευή 22/6/2012 ώρα 13:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοσιεύματα, Εκτελεστική Επιτροπή, Επιτροπές, Ιστοσελίδες

Αλεξανδρούπολη 20/06/2012
Αριθ. Πρωτ. : 46780

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 22/06/2012 και ώρα 13:30 στο Γραφείο Δημάρχου, στην Αλεξανδρούπολη σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

  1. Υλοποίηση ευρύτερου σχεδιασμού με επίκεντρο τις αποκτηθείσες αποθήκες του ΟΣΕ (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)
  2. Βελτίωση στη λειτουργία των διευθύνσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Δημοτικών Επιχειρήσεων (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)
  3. Δίδακτρα Παιδικών Σταθμών (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)
  4. Λειτουργία πρωτοκόλλου σημαντικών εγγράφων (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ευάγγελος Λαμπάκης