πάμε μπροστά

Δευτέρα

2

Ιούλιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Διαδικασία χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στον Δήμο Αλεξ/πολης στη θέση του σχολάζοντος περιπτέρου Θεοφανίδη Θεοφάνη

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δελτία Τύπου, Δημοσιεύματα, Ιστοσελίδες

Ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης σήμερα Δευτέρα 2/7/2012 η πρόθεση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου να προχωρήσει σε διαδικασία χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στη θέση του σχολάζοντος περιπτέρου Θεοφανίδη Θεοφάνη.

Η ανακοίνωση, που απευθύνεται στην εφημερίδα “Ελεύθερη Θράκη” και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου, έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αλεξανδρούπολη 26-06-2012
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                              Αρ. Πρωτ. : Τ.Τ.
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                    ΠΡΟΣ: Την Τοπική Εφημερίδα
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ                         « Ελεύθερη Θράκη»
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ                           Ενταύθα (με την παράκληση να
Τηλέφωνο:25510 64152                                                 μας στείλει το τεύχος της δημοσίευσης)
25510 64141                                                                     ΚΟΙΝ: Γραφείο Προμηθειών
Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών
Ενταύθα

Σας κοινοποιούμε περίληψη ανακοίνωσης που αφορά τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου και παρακαλούμε να φροντίσετε για τη δημοσίευσή της στις 03-07-2012 .

Μ.Ε.Δ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι, ο Δήμος Αλεξ/πολης (Δ/νση Οικ/κών Υπηρ/ιών) θα κινήσει τη διαδικασία χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στον Δήμο Αλεξ/πολης στη θέση του σχολάζοντος περιπτέρου του Θεοφανίδη Θεοφάνη του Ναθαναήλ Α.Π., κάτοικο στη ζωή Αλεξ/πολης, στην οδό Σκαλκώτα 6.

Δικαιούχοι είναι:

Ανάπηροι και Θύματα Πολέμου, Ανάπηροι Ειρηνικής Περιόδου (50% και άνω ποσοστό αναπηρίας) Αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης, Αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού, Ανάπηροι Πολέμου Αμάχου Πληθυσμού, που λαμβάνουν πολεμική σύνταξη.

Η αίτηση μαζί με τα νόμιμα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στην Δ/νση Οικ/κών – Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων μέχρι 03-08-2012.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 25510- 64152 & 642151

Μ.ΕΔ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ