πάμε μπροστά

Δευτέρα

2

Ιούλιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε Οικονομική Επιτροπή σήμερα Δευτέρα 2/7/2012 στις 13:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.), Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014)

Η πρόσκληση και τα θέματά της έχουν μοιραστεί στον κ. Μιχάλη Κογιομτζή, μέλος της Επιτροπής, αλλά δεν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου, μέχρι στιγμής (Δευτέρα 11:30).

Θα αναρτήσουμε τα θέματα και τις εισηγήσεις μετά το πέρας της συνεδρίασης.

Υπενθυμίζουμε ότι οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ανοικτές και δημόσιες, γι’ αυτό και η δημοσίευση της πρόσκλησης και της θεματολογίας τους είναι επιβεβλημένη ώστε να έχουν τη δυνατότητα να παρίστανται σε αυτές όσοι συνδημότες ενδιαφέρονται ή το επιθυμούν.

====================

Προσθήκη 2/7/2012 ώρα 20:20

Αναρτούμε την πρόσκληση όπως αυτή μοιράστηκε στους συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Ελπίζουμε το θέμα της ανάρτησης των θεμάτων στην ιστοσελίδα του δήμου και της ηλεκτρονικής μας ενημέρωσης να λυθεί σύντομα με τη συνεργασία όλων.

Πρόσκληση

Σας καλούμε να προσέλθετε τη Δευτέρα 2/7/2012 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο στο Γραφείο Δημάρχου σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης για συζήτηση των θεμάτων της συνημμένης Ημερήσιας Διάταξης.

 1. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: “Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Φερών. (Εισηγητής κ. Τανταλάκης Θεμιστοκλής)
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης για την Προμήθεια μεταλλικών ελασμάτων οχημάτων και μηχανημάτων. (Εισηγητής κ. Σιδεράς Ευάγγελος)
 3. Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων – μηχανημάτων έργων λόγω άγονου διαγωνισμού. (Εισηγήτρια κ. Τάτσιλη Σόνια)
 4. Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ξυλείας. (Εισηγήτρια κ. Τάτσιλη Σόνια)
 5. Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία ” Λοιπές δράσεις Υλοποίησης Cynology Center”. (Εισηγήτρια κ. Μπαμπούλα Νίκη)
 6. Αποδοχή δωρεάς του αριθμ. 215 τεμ. έκτασης 280,00 τ.μ. στην Τοπική Κοινότητα Άβαντα. (Εισηγητής κ. Σιδηρόπουλος Θεόδωρος)
 7. Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών στον τέως υπάλληλο του Δήμου μας κ. Στεφανόπουλο Ιωάννη. (Εισηγήτρια κ. Μαυρομάτη Α.)
 8. Έγκριση του πρακτικού συγκρότησης της Εττιτροπής διαγωνισμού για το έργο: Αγροτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Αλεξ/πολης. (Εισηγήτρια κ. Ντεφίδου Αικατερίνη)
 9. Έγκριση του πρακτικού συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο : Συντήρηση κτιρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρίστεινου. (Εισηγήτρια κ. Ντεφίδου Αικατερίνη)
 10. Έγκριση του πρακτικού συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: “Επισκευή πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Αλεξ/πολης.” (Εισηγήτρια κ. Ντεφίδου Αικατερίνη)
 11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: Κατασκευή νηπιαγωγείου Παλαγίας. (Εισηγητής κ. Ιντζές Κων/νος)
 12. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: Αναβάθμιση και επέκταση του Δημοτικού Ωδείου. (Εισηγήτρια κ. Πουλουξίδου Ε.)
 13. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: Ασφαλτοστρώσεις Καλλικρατικού Δήμου 2012- 2015. (Εισηγητής κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος)
 14. Τροποποίηση της αριθμ. 52/2012 Α.Ο.Ε. (Ξανθόπουλος Αντιδήμαρχος Δ/κών)
 15. Έγκριση όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και αναλωσίμων για φαξ – φωτοτυπικά και εκτυπωτές. (Εισηγήτρια κ. Τάτσιλη Σόνια)
 16. Αναπροσαρμογή τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων. (Ξανθόπουλος Αντιδήμαρχος Δ/κών)