πάμε μπροστά

Δημοσιεύσεις Ημέρας 3 Ιουλίου 2012

Τρίτη

3

Ιούλιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Μείωση των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων κατά 15% περίπου αποφασίστηκε στη χθεσινή Οικονομική Επιτροπή

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Ανεπίσημα Πρακτικά, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.), Πολυκοινωνικό

Ομόφωνα εγκρίθηκε πρόταση του προεδρεύοντα της Οικονομικής Επιτροπής, δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη, για μείωση κατά 15% περίπου των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

(περισσότερα…)