πάμε μπροστά

Παρασκευή

13

Ιούλιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για ασφαλτοστρώσεις Καλλικρατικού Δήμου 2012-2015

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοπρασίες, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαγωνισμοί, Διαύγεια, Προκηρύξεις

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια, εκ παραδρομής στην κατηγορία των αναρτήσεων που αφορούν την Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης, την Τρίτη 3/7/2012 και ώρα 13:20 η προκήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Ασφαλτοστρώσεις Καλλικρατικού Δήμου 2012-2015”.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι   322.218,28 ευρώ με το ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης μέχρι την Πέμπτη 19/7/2012.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551350137, φαξ 2551080664 στον κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 24/7/2012 ώρα 10:00 στον 2ο όροφο του Δημαρχιακού Καταστήματος του Δήμου.

Δείτε την ανάρτηση στο Διαύγεια κάνοντας κλικ εδώ.

Κατεβάστε την εισήγηση του κ. Παπαδόπουλου Γεώργιου στην Οικονομική Επιτροπή της 2/7/2012 κάνοντας κλικ εδώ.

Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται η τεχνική περιγραφή, η προμέτρηση, ο προϋπολογισμός, το τιμολόγιο, η περίληψη της διακήρυξης.

Ακολουθεί απόσπασμα της Τεχνικής Περιγραφής:

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να συντηρηθούν – αποκατασταθούν οι οδοί 14ης Μαΐου, Ι. Καβύρη, Εθνικής Αντίστασης και Χίου που έχουν υποστεί φθορές από την πολυκαιρία, την κυκλοφορία των οχημάτων, και τις επεμβάσεις σε αυτές των οργανισμών κοινής ωφέλειας για επεκτάσεις και συντηρήσεις των δικτύων τους.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι οι εξής:

“Στις οδούς που χρήζουν συντήρησης οι τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων τους θα είναι διαφορετικοί ανάλογα φύση του προβλήματος.

Όταν τα προβλήματα εντοπίζονται μεμονωμένα στα κατάστρωματα των οδών (λακκούβες, τρύπες, παλιές τομές, καθίσματα κλπ.) τότε και η συντήρηση τους γίνεται μεμονωμένα, κόβοντας τον ασφαλτοτάπητα με ασφαλτοκόπτη περιμετρικά του προβλήματος (σε υγειές τμήμα του ασφαλτοτάπητα) , σε τετράγωνο η ορθογώνιο σχήμα, απομακρύνονται τα σαθρά υλικά της υφιστάμενης φθαρμένης ασφάλτου, βάσης, και υπόβασης, και αφου καθαριστή και συμπυκνωθεί καλά το σήμείο κατασκευάζουμε νέα στρωση υπόβασης, βάσης, ασφαλτικής προεπάλειψης και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου, όπως προβλέπονται από τις πρότυπες προδιαγραφές του κάθε ενός αντίστοιχα.

Στις οδούς που τα προβλήματα παρουσιάζονται έντονα, με διάσπαρτες λακκούβες και καθίσματα σε μεγάλο εύρος , τα αποκαθιστούμε πρώτα όλα με μια ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ. πάχους της (Π.Τ.Π. Α265) έως το επίπεδο του υφισταμένου τάπητα και στη συνέχεια κατασκευάζουμε την ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m.

Αν υπάρχουν προεξοχές από τυχών ζυμώματα του ασφαλτικού πάνω από το επίπεδό του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα η το υψόμετρο του ασφαλτοτάπητα υπερβαίνει κατά πολύ την στάθμη του ρείθρου τότε τα τμήματα αυτά φρεζάρονται και στην συνέχεια εφαρμόζουμε τα παραπάνω.

[….]

Στις οδούς που θα κατασκευαστούν εξ’ ολοκλήρου θα γίνουν γενικές εκσκαφές σε όλο το μήκος και πλάτος τους, η εκσκαφή για την θεμελίωση των κρασπεδόρειθρων ,η σκυροδέτηση της βάσης των κρασπέδων, η τοποθέτηση των πρόχυτων κράσπεδων διαστάσεων 15*30 εκ. με την βοήθεια κυβόλιθων, άμμου η φίλερ, ο εγκιβωτισμός τους με την σκυροδέτηση του ρείθρου από την μία, και μιας λωρίδας σκυροδέματος διατομής 10*12 εκ. από την άλλη, μετά από την κατασκευή του απαραίτητου ξυλοτύπου, την σκυροδέτηση της βάσης του πεζοδρομίου πάχους 10 εκ.αφού πρώτα κατασκευαστή η υπόβαση πάχους 10 εκ, την κατασκευή της στρώσης στράγγισης των οδών πάχους 10 εκ., την υπόβαση πάχους 10 εκ., την βάση πάχους 10εκ.,την ασφαλτική προεπάλειψη και την ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. Τοπικά όπου απαιτείται και εφόσον ύπαρχοι υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων θα κατασκευάζονται νέα φρεάτια υδροσυλογής , τα πεζοδρόμια όπου κρίνεται απαραίτητο θα επιστρώνονται με λευκέ πλάκες πεζοδρομίου 40*40εκ..