πάμε μπροστά

Παρασκευή

13

Ιούλιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 16/07/2012 ώρα 12:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Επιτροπές, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.)

Αλεξανδρούπολη 12/07/2012
Αριθ. Πρωτ. : 51957

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 16/07/2012 και ώρα 12:30 στο Γραφείο Δημάρχου στην Αλεξανδρούπολη σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξανδρούπολης για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

  1. Κατασκευή ανεμοφρακτών σε καταστήματα καφέ και εστίασης. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
  2. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. (Εισηγητής κ. Ουζουνίδης Γεώργιος)
  3. Σύμφωνη γνώμη για άδεια απότμησης πεζοδρομίου (οδούς Χαλκηδώνος και Λ. Δημοκρατίας 46). (Εισηγητής κ. Νέστορας Νικόλαος)
  4. Έγκριση άδειας απότμησης πεζοδρομίου στην οδό Βενιζέλου 78. (Εισηγητής κ. Νέστορας Νικόλαος)
  5. Χορήγηση – Ακύρωση Αδειών Καταστημάτων (Εισηγητής κ. Παπαδόπουλος Κων/νος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ