πάμε μπροστά

Παρασκευή

13

Ιούλιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε Οικονομική Επιτροπή τη Δευτέρα 16/07/2012 στις 13:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Αλεξανδρούπολη 12/07/2012
Αριθ. Πρωτ. : 51956

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 16/07/2012 και ώρα 13:00 στο Γραφείο Δημάρχου, στην Αλεξανδρούπολη σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης με απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: Ανακατασκευή Τοίχου Περίφραξης νεκροταφείου Καβησού. (Εισηγητής κ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 2. Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου :Επισκευή πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Αλεξ/πολης. (Εισηγήτρια κ. Καρκάνη Παρασκευή)
 3. Έγκριση του πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού του έργου : Αγροτική οδοποιϊα Δημοτικής Ενότητας Αλεξ/πολης. (Εισηγητής κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος)
 4. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο:Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου ΚΑΠΝΟΜΑΓΑΖΟ. (Εισηγητής κ. Σβιντρίδης Μ.)
 5. Έγκριση του πρακτικού συγκρότησης των επιτροπών διαγωνισμού των έργων:1) Κατασκευή περιφερειακού δρόμου, προϋπολογισμού 8.900.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. και 2) Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Αλεξ/πολης , προεκτιμώμενης αμοιβής 336.480,60 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. (Εισηγήτρια κ. Ντεφίδου Αικατερίνη)
 6. Έγκριση των πρακτικών συγκρότησης των επιτροπών διαγωνισμού για τα έργα :1) Ασφαλτοστρώσεις Καλλικρατικού Δήμου 2012 – 2015, προϋπολογισμού 322.218,28 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. και 2) Συντήρηση ποτιστρών Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης. (Εισηγήτρια κ. Ντεφίδου Αικατερίνη)
 7. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών. (Εισηγητής κ. Βαμβακερός Αντ.- Αντ/χος Προγρ/σμου & Ανάπτυξης)
 8. Υποβολή Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Β’ Τρίμηνο έτους 2012. (Εισηγητής κ. Ξανθόπουλος Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών)
 9. Έγκριση έκθεσης ορκωτών λογιστών επί απολογισμού – ισολογισμού έτους 2011. (Εισηγητής κ. Ξανθόπουλος Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών)
 10. Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας ανταλλακτικών απορριμματοφόρων , φορτηγών αυτ/των, επιβατηγών – ημιφορτηγών, λεωφορείων και πλυντηρίων κάδων, λόγω άγονου διαγωνισμού. (Εισηγήτρια κ. Τάτσιλη Σ.)
 11. Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας ανταλλακτικών εκσκαφέων – φορτωτών, grader, σαρώθρων και λοιπών μηχανημάτων , λόγω άγονου διαγωνισμού. (Εισηγήτρια κ. Τάτσιλη Σ.)
 12. Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια οχήματος 4Χ4 άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. (Εισηγήτρια κ. Τάτσιλη Σ.)
 13. Εξέταση ενστάσεων και κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για το κέντρο επιχειρηματικότητας Αρίστηνου. (Εισηγήτρια κ. Τάτσιλη Σ.)
 14. Εξέταση ενστάσεων για προμήθεια ασφαλτομίγματος ψυχρού και ζεστού για την επισκευή ασφάλτινων οδοστρωμάτων. (Εισηγήτρια κ. Τάτσιλη Σ.)
 15. Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την ‘προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για παιδική εξοχή Μάκρης’ και απ’ ευθείας ανάθεση των ειδών για τα οποία δεν κατέθηκε προσφορά. (Εισηγήτρια κ. Τάτσιλη Σ.)
 16. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου: Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού Ακινήτου στην Αθήνα. (Εισηγ. Αθανασίου Α.)
 17. Αίτηση της ‘ Μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ‘ περί συμβιβασμού επί της αγωγής της στο Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ που συζητείται κατόπιν αναβολής στις 25-9-2012. (Εισηγητής: κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης Νομικός Σύμβουλος)
 18. Άσκηση ή μη ανακοπής ενδίκων μέσων κατά της με αριθμ. 62/2012 Δ.Π. Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης επί της αίτησης ‘Κ/ΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ’ ΚΑΤΑ Δήμου Αλεξ/πολης. (Εισηγητής κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης Νομικός Σύμβουλος)
 19. Άσκηση ή μη ανακοπής ενδίκων μέσων κατά της με αριθμ. 311/2012 Δ.Π. Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης επί της αίτησης της ‘ ΑΦΟΙ ΜΟΛΑΔΟΥ Ο.Ε. ‘ εδρεύουσας στην Αλεξ/πολη. (Εισηγητής κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης Νομικός Σύμβουλος)
 20. Έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης της Τοπογραφικής Μελέτης , επικαιροποίηση και προσαρμογή τροποποίησης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου Παλαγίας. (Εισηγητής κ. Μαστορόπουλος Διονύσιος)
 21. Ορισμό Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο:’Κατασκευή και συντήρηση γεώτρησης Κρυονερίου’. (Εισηγητ. κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ευάγγελος Λαμπάκης