πάμε μπροστά

Δευτέρα

16

Ιούλιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε διπλή (ειδική και τακτική) συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 18/07/2012 και ώρα 19:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου την ερχόμενη Τετάρτη 18/07/2012. Θα διεξαχθούν δύο συνεδριάσεις, μία ειδική στις 19:00 και η τακτική στις 19:30.

Δείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αλεξανδρούπολη 13.7.2012
Αριθ. Πρωτ. 52183

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 18.7.2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση Απολογισμού & Ισολογισμού , αποτελέσματα χρήσεως και έκθεση της χρήσεως 2011 (Εισηγ: Ξανθόπουλος Χρ)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς

=========================================

Αλεξανδρούπολη 13.7.2012
Αριθ. Πρωτ. 52184

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 18.7.2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις
 2. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων ( Εισηγ: κ.Μακρή Αικ.)
 3. Έγκριση Δαπανών Γραφείο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ (Εισηγ:κ. Μακρή Αικ)
 4. Ενημέρωση περί της πορείας Εκκαθάρισης της ΔΕΠΕΑ από τους εκκαθαριστές της (Εισηγ:Ξανθόπουλος Χρ)
 5. Επιλογή Υδρονομέων (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 6. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου , οικ. έτους 2012 (Εισηγ: κ.Ξανθόπουλος Χρ)
 7. Αποδοχή όρων λήψης τοκοχρεωλυτικού δανείου ύψους 217.427,76 ευρώ από το ΤΠκΔ (Εισηγ: η. Ξανθόπουλος Χρ)
 8. Αποδοχή όρων λήψης τοκοχρεωλυτικού δσνείου, ύψους 708.072,24 ευρώ από το ΤΠκΔ (Εισηγ: κ.Ξανθόπουλος Χρ)
 9. Διαγραφή οφειλών τέλους Ακαθ.Εσόδων (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ)
 10. Ανανέωση συνδρομών Εφημερίδων – Περιοδικών ( Εισηγ: κ.Ξανθόπουλος Χρ)
 11. Αναπροσαρμογή τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ)
 12. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους για τέλη Λαϊκής Αγοράς (Καλτάκη ……) (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ)
 13. Διαγραφή βεβαιωθεισών οφειλών από πρόστιμα αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων (Εισηγ. κ.Ξανθόπουλος Χρ)
 14. Διαγραφή οφειλών από Βεβαιωτικούς Χρηματικούς Καταλόγους, λόγω παραβάσεων Κ.Ο.Κ» (Εισήγ: κ.Ξανθόπουλος Χρ)
 15. Έγκριση του αριθμ 9/2012 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών ( Εισηγ: Ξανθόπουλος Χρ)
 16. Χορήγηση επιπλέον δύο (2) θέσεων για την άσκηση υπαίθριας στάσιμης δραστηριότητας από παραγωγούς (Εισηγ: κ.Ξανθόπουλος Χρ)
 17. Έγκριση ανανέωσης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου –(καλαμπόκια) με τη χρήση πάγκου – στον ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ , που βρίσκεται στην προέκταση της οδού Κύπρου. (Εισήγ: Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 18. Έγκριση χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – ΚΑΝΤΙΝΑΣ – στον ΛΟΓΑΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΑΣΧΑΛΗ που βρίσκεται σε ιδιόκτητη έκταση , στην Αλεξ/πολη στην περιοχή Κ.Ε.Γ.Ε(κατέυθυνση προς Λιιμάνι- ξύλινο σπίτι) (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ)
 19. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 20. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής δικαιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Α’ κοινωνικών βοηθειών (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ)
 21. Παραχώρηση χρήσης χώρου συνολικού εμβαδού 6m2 το Σάββατο 28 Ιουλίου επί της πλατείας Φάρου , στην Εταιρεία «ΕΥΖΗΝ Α.Ε» για τοποθέτηση οχήματος τύπου MINI VAN με σκοπό την ενμέρωση συνδρομητών εταιρείας της κινητής τηλεφωνίας VODAFONE ( Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ)
 22. Παραχώρηση χρήσης τμήματος της παραλιακής οδού ( Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου) για την διεξαγωγή του 21ου Φεστιβάλ Βιβλίου. ( Εισηγ. κ. κ. Ξανθόπουλος Χρ)
 23. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ)
 24. Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη 2007-2013» Άξονας προτεραιότητας 09: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης – Θεματική Προτεραιότητα 61» (Εισηγ: κ. Γιαννέλος Θεόδωρος)
 25. Έγκριση παράτασης της Σύμβασης «Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην ωρίμανση φακέλου για υποβολή στο πρόγραμμα JESSICA (Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αν)
 26. Κατασκευή ανεμοφρακτών σε καταστήματα Καφέ και Εστίασης ( Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 27. Ονομασία Παιδικής Χαράς στο Πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησίας ( Εισηγ: κ.Δήμαρχος)
 28. Διοργάνωση από το Δήμο μας Διεθνούς Αεροπορικής συνάντησης και Air Show (Εισηγ: κ.Δήμαρχος)
 29. Επιστροφή Χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα που αφορούν Δημοτικά Τέλη (ΔΤ), Δημοτικό Φόρο (Δ.Φ) και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η ( Εισηγ: Φαλέκας Ι.)
 30. Κατάργηση Φορέα Διαχείρισης του Δέλτα Έβρου του Εθνικού Υγροβιότοπου Πάρκου Δέλτα Έβρου ( Εισηγ: κ. Τερζής Επ.)
 31. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Εισηγ: κ. Ζητάκης Π)
 32. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων ( Εισηγ: Ουζουνίδης Γ)
 33. Αίτηση της «Μ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ» περί συμβιβασμού επί της αγωγής της στο Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ που συζητείται κατόπιν αναβολής στις 25-09-2012 ( Εισηγ: Παπατζελίδης Δημ)
 34. Άσκηση ή μη ανακοπής ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 62/2012 Δ.Π Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης επί της αίτησης «Κ/ΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ» ΚΑΤΑ Δήμου Αλεξ/πολης ( Εισηγ: Παπατζελίδης Δημ)
 35. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (ανακοπή) κατά διαταγών Πληρωμής («ΑΚΜΩΝ»….. «ΑΦΟΙ ΜΟΛΑΔΟΥ Ο.Ε»).( Εισηγ: Παπατζελίδης Δημ.)
 36. Αλλαγή ονόματος σε πρόστιμο διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής ( Εισηγ: κ. Μικέδη – Νικολάου Πηνελόπη)
 37. 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγ. Γερακόπουλος Χρ.)
 38. Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων έναντι αεροδρομίου» (Μπρίκα Αικ.)
 39. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: : «Επισκευή περίφραξης και κατασκευή διαδρόμων Β΄ κοιμητηρίου». (Μπρίκα Αικ.)
 40. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Διάνοιξη και κατασκευή οδών Δήμου Αλεξ/πολης» (Μπρίκα Αικ.)
 41. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ. του έργου: «Αποκατάσταση Καπνομάγαζου». (Μπρίκα Αικ.)
 42. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ. του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στον οικισμό Ιτέας». (Μπρίκα Αικ.)
 43. Έγκριση παράτασης του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στον οικισμό Ιτέας». (Μπρίκα Αικ.)
 44. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης για την σύνταξη της μελέτης: «Εκπόνηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στον Καλλικρατικό Δήμο Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. Μαστορόπουλος Δ.)
 45. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού κολυμβητηρίου». (Εισηγ.Αδαμάκης Φ.)
 46. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση μπαζότοπων Άβαντα». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς