πάμε μπροστά

Παρασκευή

20

Ιούλιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ποιός είναι ο εργολάβος στο Καπνομάγαζο;

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Ανεπίσημα Πρακτικά, Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτικού Συμβουλίου, Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014), Φωτογραφίες/Γραφικά

Στο περασμένο ΔΣ της Τετάρτης 18/07/2012 και κατά τη συζήτηση του θέματος 41 με τίτλο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ. του έργου: «Αποκατάσταση Καπνομάγαζου», ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χρήστος Κατσαντούρας έθεσε ερώτημα προς τον κ. δήμαρχο και τη διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Αικατερίνη Μπρίκα εάν έχει γίνει υποκατάσταση του αναδόχου ή αν έχει δοθεί υπεργολαβία για το συγκεκριμένο έργο.

Επισήμανε ότι παρά το γεγονός ότι ο δήμος έχει υπογράψει με την εταιρεία Καλλίτεχνος, στις πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί επιτόπου του έργου αναφέρεται το όνομα ΑΡΧΙΚΟΝ, εταιρείας που κατασκεύασε το νέο κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης.

Η κ. Μπρίκα δήλωσε άγνοια επί του θέματος της ύπαρξης αυτών των πινακίδων, ο ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία Καλλίτεχνος.

Ο κ. Δευτεραίος τόνισε ότι στο Καπνομάγαζο υπάρχει ο ίδιος εργολάβος που υπήρχε και στο Κολυμβητήριο.

Η κ. Μπρίκα παραδέχθηκε τα λεγόμενα του κ. Δευτεραίου, ότι ο εργολάβος είναι ο ίδιος, ανάδοχος όμως είναι η Καλλίτεχνος.

Ο κ. δήμαρχος ανέφερε ότι για το συγκεκριμένο έργο ο δήμος γνωρίζει μόνο την εταιρεία Καλλίτεχνος. Υποσχέθηκε δε να επικοινωνήσει με τον ανάδοχο για να ζητήσει εξηγήσεις.

Σε επιτόπια αυτοψία μας χθες Πέμπτη 19/07/2012, οι πινακίδες που ανέφερε ο κ. Κατσαντούρας εξακολουθούσαν να υπάρχουν, ο δε εργολάβος δείχνει να απουσιάζει από το εργοτάξιο.

Δείτε τις ακόλουθες φωτογραφίες: