πάμε μπροστά

Τρίτη

24

Ιούλιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Τι συμβαίνει στη Δ.Ε.Υ.Α.Α.;

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δ.Ε.Υ.Α.Α., Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαύγεια, Πασχάλης Δρακόπουλος, Στελεχών παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά"

Δ.Ε.Υ.Α.Α. logoΜία περίεργη υπόθεση ξετυλίγεται από τις τελευταίες αναρτήσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Α. στο Διαύγεια.

Προέκυψε πρόβλημα σχετικά με αίτημα συνταξιοδότησης και χορήγησης εφάπαξ, υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α.Α. που εργαζόταν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών και Έκδοσης Αδειών του Τμήματος Καταναλωτών.

Το ιστορικό, με λίγα λόγια, έχει ως εξής (αξίζει κανείς να διαβάσει προσεκτικά τις ασυνήθιστα λεπτομερείς εισηγήσεις των τελευταίων 2 αναρτήσεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ της 19/7/2012).

Στις 28/3/2012 η υπάλληλος καταθέτει αίτηση στο Δ.Σ. της εταιρείας για λύση της σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης και για έγκριση αποζημίωσης βάσει της εργατικής νομοθεσίας.

Η αίτηση συζητήθηκε στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. της 9/4/2012, όπου ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Α. ενημέρωσε τους συμβούλους για την προβλεπόμενη αποζημίωση, λόγω συνταξιοδότησης, και τη λύση της σύμβασης εργασίας. Ως ημερομηνία οριστικής αποχώρησης από την υπηρεσία ορίστηκε η 15η Μαΐου 2012, ενώ εγκρίθηκε η χορήγηση αποζημίωσης ποσού 11.630,15 ευρώ.

Στις 15/5/2012 με την υπ’αριθμ. 1283 απόφασή του, ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Ουζουνίδης Γεώργιος, έλυσε τη σχέση εργασίας με την υπάλληλο.

Στη συνέχεια, προέκυψε πρόβλημα πληρωμής της αποζημίωσης της υπαλλήλου αφού ο Επίτροπος δε θεώρησε το χρηματικό ένταλμα. Η υπάλληλος κατέθεσε αίτηση εκδόσεως διαταγής πληρωμής (Δ.Π.) στο Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης και βάσει αυτής εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 306/2012 Δ.Π. που υποχρέωνε την υπηρεσία να της καταβάλλει το ποσό των 11.630,15 με το νόμιμο τόκο από την επομένη της απόλυσης. Αρχικά, το ΔΣ αποφάσισε να ασκήσει ανακοπή κατά της Δ.Π. για να μη γραφεί η Δ.Ε.Υ.Α.Α. στον Τειρεσία. Ο Νομικός Σύμβουλος επικοινώνησε με την Τειρεσίας Α.Ε. και νομικούς συμβούλους τραπεζών και έλαβε τη διαβεβαίωση ότι αν πληρωθεί η Δ.Π. η υπηρεσία, θα είναι μεν καταχωρημένη στα στοιχεία της Τειρεσίας αλλά με την ένδειξη “εξωφλήθηκε”, δε θα έχει δε δυσμενείς συνέπειες.

Στο Δ.Σ. της 2/7/2012 λοιπόν, αποφασίστηκε, μετά από την πιο πάνω γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της εταιρείας, η ανάκληση της υπ’αριθμ 166/2012 Απόφασης του Δ.Σ., η μη άσκηση ανακοπής κατά της Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης και η καταβολή του απαιτούμενου ποσού της Δ.Π. στην υπάλληλο, εφόσον επιδοθεί και δεύτερη φορά και αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου.

Αντί όμως να λήξει εκεί η υπόθεση, το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. της 18/7/2012 ανακαλεί τις περασμένες δύο αποφάσεις για λύση της σχέσης εργασίας και για χορήγηση αποζημίωσης λόγω  συνταξιοδότησης! Αποφασίζει την άσκηση ανακοπής κατά της Διαταγής Πληρωμής 306/2012 (ημερομηνία κατάληξης για την άσκηση ανακοπής ήταν η 20/07/2012)!

Ως αιτιολογία αναφέρεται ότι μόλις πριν δύο μέρες (την 16/7/2012;) έγινε προφορικά γνωστό στην υπηρεσία από το Ι.Κ.Α. ότι η συγκεκριμένη υπάλληλος δε θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης! Σε έγγραφη αίτηση της Δ.Ε.Υ.Α.Α., το Ι.Κ.Α. απάντησε εγγράφως ότι δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η υπάλληλος θεμελίωνε συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δεν εκκρεμεί αίτηση συνταξιοδότησης και δεν είναι συνταξιούχος του Ι.Κ.Α.

Στην εισήγησή του στο Δ.Σ. της 18/07/2012, ο νομικός σύμβουλος της Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Παπαδάκης Παρασκευάς επιρρίπτει ευθύνες στην υπάλληλο γιατί δεν ενημέρωσε για όλα αυτά την Επιχείρηση…

Προκύπτουν τα ακόλουθα εύλογα ερωτήματα:

  1. Ελέγχει η Δ.Ε.Υ.Α.Α. κατά πόσον έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα οι υπάλληλοί της που αιτούνται συνταξιοδότησης;
  2. Ο Νομικός Σύμβουλος της Δ.Ε.Υ.Α.Α., είχε γνώση της πληρότητας ή μη του φακέλου της υπαλλήλου όταν εισηγήθηκε τη μη άσκηση ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής και την καταβολή του ποσού των 11.630,15 ευρώ σε αυτή;
  3. Θα αναζητηθούν ευθύνες από τη Δημοτική Αρχή για την τραγελαφική και πρωτοφανή αυτή υπόθεση;

 

Οι εν λόγω αναρτήσεις στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις ακόλουθες συνδέσεις:

 

Ημερομηνία Ανάρτησης 10/04/2012 08:04:15
Αριθμός Απόφασης 60/09-04-2012 του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ
Έγκριση Λύσης της Σύμβασης Εργασίας Υπαλλήλου και Καταβολή της Νόμιμης Αποζημίωσης

Ημερομηνία Ανάρτησης 03/07/2012 12:55:56
Αριθμός Απόφασης 171/02-07-2012 του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ
Έγκριση Λύσης της Σύμβασης Εργασίας Υπαλλήλου Και Καταβολή Της Νόμιμης Αποζημίωσης

Ημερομηνία Ανάρτησης 19/07/2012 12:20:12
Έγκριση ανάκλησης απόφασης 60/2012 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Ημερομηνία Ανάρτησης 19/07/2012 12:21:47
Έγκριση ανάκλησης απόφασης 171/2012 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 

Σημείωση:
======== 

Ένα άλλο ανησυχητικό στοιχείο που προέκυψε από τον έλεγχο στο ΔΙΑΓΕΙΑ, είναι το ύψος των προκαταβολών που χορηγεί η Δ.Ε.Υ.Α.Α. στο προσωπικό της.

Στο Δ.Σ. της 26/10/2011 είχε συζητηθεί το θέμα κατόπιν αίτησης εργαζομένων της εταιρείας που ζητούσαν προκαταβολές τεσσάρων ακαθάριστων μισθών για σοβαρούς οικονομικούς λόγους.

Ο Διευθυντής της Οικονομικής Υπηρεσίας είχε αποκαλύψει ότι το ύψος των προκαταβολών εκείνη την περίοδο είχε ξεπεράσει το ποσό των 200.000 ευρώ! Ο Αντιπρόεδρος δε της Δ.Ε.Υ.Α.Α. πρότεινε το ανώτατο όριο χορήγησης προκαταβολών να είναι 70.000 ευρώ, και μέχρι την κάλυψη του ποσού αυτού να ανασταλλεί οποιαδήποτε χορήγηση προκαταβολών εκτός σοβαρών λόγων υγείας και άλλων κατά περίπτωση λόγων.

Έγκριση Χορήγησης Προκαταβολών Σε Εργαζόμενους Της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
Ημερομηνία Ανάρτησης 27/10/2011 12:58:18