πάμε μπροστά

Δευτέρα

20

Αύγουστος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε Οικονομική Επιτροπή την Τετάρτη 22/08/2012 στις 13:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Αλεξανδρούπολη 17/08/2012
Αριθ. Πρωτ. : 58883

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 22/08/2012 και ώρα 13:30 στο Γραφείο Δημάρχου, στην Αλεξανδρούπολη σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

 1. Αποδοχή δωρεάς 5.000 Ευρώ από το Δικηγορικό Σύλλογο Αλεξ/πολης και 5.000 Ευρώ από τον Ιατρικό Σύλλογο Εβρου για την ανάπλαση του πάρκου Εθνικής Ανεξαρτησίας (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)
 2. Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ. Α 357/2011 απόφασης τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης (Εισηγητής ο κ. Μπίκος Μ.)
 3. Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών στον τ. υπάλληλο του Δήμου κ. Νάκο Χρήστο λόγω συνταξιοδότησης (Εισηγήτρια κ. Μαυρομάτη Α.)
 4. Εκμίσθωση χώρων για εγκατάσταση Λούνα Παρκ κατά την ετήσια εμποροπανήγυρι της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξ/πολης (Εισηγητής κ. Γκότσης – Αντιδήμ. Δ.Ε Φερών & Πρωτογενούς Τομέα)
 5. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης από το Δήμο Αλεξ/πολης, στην περιοχή Αγ. Παρασκευής Μάκρης για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων (Εισηγητής κ. Ξανθόπουλος Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών)
 6. Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία ‘Λοιπές δράσεις υλοποίησης του έργου better Employment Opportunities trough Coopereation Education and Networking (BECENET) του προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013’ συνολικού προϋπολογισμού 31.050,00 με ΦΠΑ (Εισηγήτρια κ. Μπόμπουλα Νίκη)
 7. Κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία ‘Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για δράσεις στήριξης της Επιχειρηματικότητας, δράσεις σχεδιασμού και υλοποίησης κατάρτισης, εκπόνησης εμπειρογνώμονα για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και απασχόλησης του έργου Bbetter Employment Opportunities trough Cooperation Education and Networking (BECENET) του προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013’ συνολικού προϋπολογισμού 108.600,00 ευρώ με ΦΠΑ (Εισηγήτρια κ. Μπόμπουλα Νίκη)
 8. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου ‘Δημιουργία πάρκου Αναψυχής και περιπάτου στο Ο.Τ. 620Α’ (Εισηγήτρια κ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 9. Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για την παιδική εξοχή Μάκρης για τα είδη που δεν κατατέθηκε προσφορά (Εισηγήτρια κ. Τάτσιλη Σόνια)
 10. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου ‘Συντήρηση ποτιστρών Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης (Εισηγητής κ. Καβαρατζής)
 11. Επιμήκυνση σωληνωτής διάβασης και ενίσχυση αναχωμάτων και φραγμάτων στην σαραντάμετρο (Εισηγητής κ. Καβαρατζής)
 12. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου’Δημιουργία δύο αιθουσών στο 11ο και 12ο Δημ. Σχολείο (Εισηγήτρια κ. Φωκιανού Ξένια)
 13. Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού του έργου ‘Αγροτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Φερών’ (Εισηγητής κ. Παπαντωνίου Ιωάννης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ευάγγελος Λαμπάκης