πάμε μπροστά

Τετάρτη

22

Αύγουστος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ευτράπελα στο Διαύγεια – Σύμβαση για συντήρηση των υπολογιστών στο Πολυκοινωνικό

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαύγεια, Πασχάλης Δρακόπουλος, Πολυκοινωνικό, Στελεχών παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά"

Δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια προχθές 20/8/2012 με ΑΔΑ: Β4ΓΦΟΚ9Β-Κ0Ο, η σύμβαση παροχής υπηρεσιών για συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών, κλπ. μεταξύ Πολυκοινωνικού και εταιρείας Η/Υ της πόλης μας.

Αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με το Άρθρο 1, είναι η “σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου του Ν.3250/2004 όπως ισχύει” (σ.τ.σ. Ν. 3250/2004 – Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου).

Διαύγεια - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης Η/Υ Πολυκοινωνικού

Διαύγεια – Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης Η/Υ Πολυκοινωνικού (Άρθρο 1)

Αμοιβή της εταιρείας, σύμφωνα με το Άρθρο 3, ορίζεται το ποσό των 1.589,0 ευρώ με ΦΠΑ “για τη συντήρηση του ανελκυστήρα και την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας“!

Διαύγεια - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης Η/Υ Πολυκοινωνικού

Διαύγεια – Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης Η/Υ Πολυκοινωνικού (Άρθρο 3)

Υποχρεώσεις της εταιρείας, σύμφωνα με το Άρθρο 5, είναι “να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας συντήρησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα δίκτυα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεφωνικών γραμμών, τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά και ότι άλλο έχει σχέση με ηλεκτρονικά συστήματα.”

Διαύγεια - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης Η/Υ Πολυκοινωνικού

Διαύγεια – Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης Η/Υ Πολυκοινωνικού (Άρθρο 5)

 

Απ’τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι οι αναρτήσεις στο Διαύγεια αντιμετωπίζονται χωρίς την αρμόζουσα προσοχή από τη δημοτική αρχή. Παρόμοιες αναρτήσεις έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν, τα λάθη άλλωστε είναι ανθρώπινα. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση μιλάμε για σύμβαση παροχής υπηρεσιών η οποία θα έπρεπε να ελέγχεται πριν υπογραφεί και από τους δύο συμβαλλόμενους. Εκτός αν η εν λόγω εταιρεία συντηρεί και ανελκυστήρες και δεν το γνωρίζουμε.

Για να δείτε την ανάρτηση στο Διαύγεια, κάντε κλικ εδώ.

====================================

Ενημέρωση 22/08/2012

Αναρτήθηκε η ορθή επανάληψη στο Διαύγεια. Διαβάστε την κάνοντας κλικ εδώ.