πάμε μπροστά

Τρίτη

28

Αύγουστος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Έγγραφα και εισηγήσεις του 14ου τακτικού Δ.Σ. της 29/08/2012

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αποθήκες ΟΣΕ (Λιμάνι), Βιοαγρόκτημα, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη, Μεγάλα θέματα δήμου, Πρόσκληση ΔΣ

Ευχαριστούμε θερμά τον ιδιαίτερο γραμματέα του κ. δημάρχου, κ. Καρυπίδη Δημήτριο που μας απέστειλλε με ηλεκτρονική αλληλογραφία τις διαθέσιμες εισηγήσεις της ημερησίας διάταξης του τακτικού 14ου ΔΣ της Τετάρτης 29 Αυγούστου 2012, σε ηλεκτρονική μορφή pdf.

Τα έγγραφα αυτά  τα ταξινομήσαμε και σημειώσαμε τις εισηγήσεις που λείπουν.

Σε περίπτωση που μοιραστούν επιπρόσθετες εισηγήσεις πριν τη συνεδρίαση, θα ανέβουν στη σελίδα μας σε λίγες μέρες.

Όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις) σε ένα αρχείο PDF, εδώ:

Πρόσκληση και όλες οι εισηγήσεις 14ου τακτικού ΔΣ της Τετάρτης 29/08/2012

Ειδικότερα, κατεβάστε τις παρακάτω εισηγήσεις σε 1 αρχείο:

Πρόσκληση 14ου Τακτικού Δ.Σ. της Τετάρτης 29/08/2012

Θέμα 3: Καθορισμός χώρου στον οποίο θα μετακινηθεί η Λαϊκή Αγορά Αλεξανδρούπολης και έγκριση Κανονισμού Λειτουργείας αυτής (εισηγ. κ. δήμαρχος)

Θέμα 27: Έγκριση εκπόνησης ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Ανακαίνιση αποθηκών του Ο.Σ.Ε. και των αίθριων χώρων (εισηγητής κ. δήμαρχος)

Θέμα 28: Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δία Βίου Μάθησης στο δήμο Αλεξανδρούπολης και υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) (Εισηγ. κ. Βαμβακερός)

Θέμα 32: Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο πρόγραμμα Jessica για τις Αποθήκες Ο.Σ.Ε. στο λιμάνι Αλεξανδρούπολης

Θέμα 38: Έγκριση της υπ’ αρίθμ 13/2012 απόφαση της Τοπ.Κοινότητας Δορίσκου που αφορά την Εξέταση της υπ’ αριθμ Φ.2β’/565/20-07-2012, αίτησης της Ιεράς Μητρόπολής Αλεξανδρούπολης, για παραχώρηση της χρήσης του υπ’ αριθμ.514θ κοινόχρηστου τεμαχίου με δημοπρασία στον οικισμό του Μοναστηρακίου , για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10ΜW, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του Ν.4061/2012( Φ.Ε.Κ 66/Τ.Α/22-03-2012) ( Εισηγ: κ. Γκότσης Ν)

Θέμα 40: Ανάκληση της υπ’αριθμ. 45/2012 απόφασης Δ.Σ. του Πολυκοινωνικού που αφορά τον καθορισμό οικονομικής εισφοράς γονέων (τροφεία) στους παιδικούς σταθμούς (Εισηγ. κ. Ζητάκης Παν.)