πάμε μπροστά

Πέμπτη

30

Αύγουστος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ολοκλήρωση της χθεσινής συνεδρίασης του Δ.Σ. τη Δευτέρα 03/09/2012 ώρα 19:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014), Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 30/08/2012
Αριθμ. Πρωτ: 61170

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 03.09.2012 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00’ να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ολοκλήρωση της 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης, που διακόπηκε την Τετάρτη 29-08-2012 για συζήτηση των υπόλοιπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ 60040/24-08-2012 πρόσκληση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς