πάμε μπροστά

Δευτέρα

24

Σεπτέμβριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Επιστολή κ. Παπανικολόπουλου στην παράταξή μας σχετική με παλαιότερο άρθρο του για τις αμοιβές του Ο.Λ.Α.

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Παπανικολόπουλος Νικόλαος, Πολιτών

Ο κ. Νίκος Παπανικολόπουλος, πρόεδρος της "Πολιτεία Θράκης"

Ο κ. Νίκος Παπανικολόπουλος, πρόεδρος της “Πολιτεία Θράκης”

Επιστολή απέστειλε ηλεκτρονικά σήμερα το πρωί (24/9/2012) ο κ. Παπανικολόπουλος, σχετική με την ανάρτησή μας με τίτλο: “Σκληρή απάντηση Σκεύα σε Παπανικολόπουλο για αμοιβές στον Ο.Λ.Α.

Τον ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Είμαστε πάντα ανοικτοί στη δημόσια, ενυπόγραφη επικοινωνία για τα θέματα που απασχολούν όλους μας.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Αλεξανδρούπολη  24 Σεπτεμβρίου  2012

ΠΡΟΣ
Την Παράταξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης
Μαζί Πάμε Μπροστά

Αγαπητοί φίλοι,

Εκτιμώντας  (α) το ενδιαφέρον σας για το άρθρο μου και όσων ελέχθησαν σε δελτίο ειδήσεων τοπικού καναλιού και (β) το δημοκρατικό πνεύμα που διέπει την ιστοσελίδα σας στην οποία παρουσιάσατε και τις δυο πλευρές-απόψεις, θα σας παρουσιάσω το θέμα πιο αναλυτικά.

Είμαι στη διάθεση σας για οπουδήποτε συζήτηση γύρω από  θέματα που έχω ζήσει στη 34χρονη υπηρεσία μου (6 χρόνια στην Αλεξανδρούπολη) στο Λιμενικό Σώμα.

Το 2001, δέκα  (10)  Λιμενικά Ταμεία, τα οποία μέχρι τότε, λειτουργούσαν  ως  Ν.Π.Δ.Δ., μετατράπηκαν σε Ανώνυμες Εταιρείες. Ένα από αυτά ήταν και ο «Οργανισμός Λιμένα  Αλεξανδρούπολης  Α.Ε.».

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας,  των Διοικητικών Συμβουλίων των Λιμενικών Ταμείων,  ως ΝΠΔΔ στις αρχές του 2001, δεν ξεπερνούσε τα 3.000 ευρώ το χρόνο.

Το πόσο αυτό προερχόταν από την  αμοιβή (αποζημίωση)  των εννέα (9) μελών του Διοικητικού  Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, για τη συμμετοχή  τους  στις συνεδριάσεις.

Η σύνθεση του Δ.Σ. ήταν : ο εκάστοτε Λιμενάρχης και Διευθυντής του Τελωνείου (μετά το 2001 δεν είναι και οι δυο), από ένας εκπρόσωπος του Ε.Β.Ε., της Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης, της Τ.Ε.Δ.Κ., του Εργατικού Κέντρου, των Ναυτικών  Πρακτόρων  και δυο (2) του Γ.Γ. της Περιφέρειας  με 3ετη θητεία.

Ο  Πρόεδρος  δεν διοριζόταν  αλλά  εκλεγόταν με ψηφοφορία ένας εκ των 9 μελών. Αντιπρόεδρος  ήταν ο εκάστοτε Λιμενάρχης . Όλοι δεν  είχαν ιδιαίτερη αμοιβή αλλά την αναλογούσα σε αυτούς, όπως και τα άλλα  μέλη,  αποζημίωση από τις συνεδριάσεις .

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας,  των  ιδίων φορέων αλλά  ως Οργανισμών  Λιμένα Α.Ε.,  από το  2001 και μετά  ξεπέρασε  τις   100.000 ευρώ το χρόνο .

Ιλιγγιώδες  ποσοστό αύξησης πάνω από 3.000 % .

Η παρακάτω ανάλυση αφορά, αντιπροσωπευτικά , τον Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης, ο οποίος να σημειωθεί, έχει τις μικρότερες αμοιβές. Για καθένα από τα 10 Λ.Τ. που έγιναν  Α.Ε, υπάρχει ιδιαίτερη  Κ.Υ.Α. για τις αμοιβές. 

Μισθός Διευθύνοντος  Συμβούλου            

  • Νόμος 2932/2001 «Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 145 Α/ 27-6-2001 .
  • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. 5212.3/81/01/18-10-2001 «Καθορισμός αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου Ο.Λ.Α. Α.Ε.» ΦΕΚ 1424 Β/ 22-10-2001 .

H Κοινή Απόφαση των  Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας 5212.3/81/01/18-10-2001 ΦΕΚ 1424 Β/ 22-10-2001 καθόριζε τις μηνιαίας αποδοχές για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Λ.Α. Α.Ε.  σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες δραχμές  και δέσμευε το ποσό των είκοσι δυο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων δραχμών για καθένα από τα επόμενα πέντε (5) έτη καθόσον με το Νόμο 2932 /2001 η θητεία είναι πενταετής. Δηλαδή  οι μηνιαίας αποδοχές για τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΑ ΑΕ  αφορούσαν 14 μισθούς 14 Χ 1.600.000 = 22.400.000. Με την ισοτιμία 1 ευρώ= 340,75 δρχ  οι μηνιαίας αποδοχές γίνονται 4.695 ευρώ

Μηνιαία αμοιβή   Προέδρου

Η μηνιαία αμοιβή του Προέδρου σύμφωνα με το Νόμο 2932 /2001  και τον κανονισμό λειτουργίας του Οργανισμού  ήταν θέμα του Διοικητικού του Συμβουλίου. Με το Έγγραφο ΑΠ 39 /08-01-2002 του  κ. Υ.Ε.Ν. υπήρξε πρόταση για  «μηνιαία αμοιβή Προέδρου» 1.500 ευρώ Χ 12 μήνες  = 18.000 ευρώ το χρόνο δηλαδή χωρίς καταβολή δώρων. Η πρόταση έγινε δεκτή και κατοχυρώθηκε στην Γενική Συνέλευση των μετόχων του Ο.Λ.Α.  Α.Ε. που έγινε στην Αλεξανδρούπολη την 20 Μαρτίου 2002.

Αποζημιώσεις  μελών  για  συνεδριάσεις 

Οι αποζημιώσεις των  μελών  για  τις συνεδριάσεις  ρυθμίστηκαν με την ίδια διαδικασία και τον ίδιο τρόπο όπως και για τον Πρόεδρο. Τα μελή του Δ.Σ. σύμφωνα με το Νόμο 2932 /2001 (άρθρο εικοστό πρώτο) είναι 12 και ένα άτομο για γραμματειακή υποστήριξη σύνολο 13. Οι συνεδριάσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις δυο ανά μήνα. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων του Ο.Λ.Α. Α.Ε. που έγινε στην Αλεξανδρούπολη την 20 Μαρτίου 2002 , η αποζημίωση ορίστηκε  στο ποσό των εκατό εβδομήντα (170) ευρώ ανά άτομο ανά συνεδρίαση.

Είναι γεγονός ότι στη μετα-μνημονιακη  εποχή, δηλαδή μετά το καλοκαίρι του 2010, πολλά άλλαξαν στη ζωή όλων των Ελλήνων. Στον Ο.Λ.Α. Α.Ε., π.χ. καταργήθηκε ο Πρόεδρος και τα καθήκοντα του γίνονται συγχρόνως από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, μειώθηκε ο αριθμός των μελών του Δ.Σ., μειωθήκαν μισθοί και αποζημιώσεις κ.ο.κ .

Το όρθρο μου δεν αναφερόταν στη μετα–μνημονιακη  εποχή, ούτε σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Σκοπός του ήταν να δείξει –παρουσιάζοντας ενδεικτικά ένα αντικείμενο που γνωρίζω- μια από τις πολλές σπατάλες των τελευταίων ετών που σωρευτικά μας οδήγησαν στα μνημόνια.

Με εκτίμηση

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ