πάμε μπροστά

Τρίτη

25

Σεπτέμβριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Έγγραφα και εισηγήσεις του 15ου τακτικού Δ.Σ. της 28/09/2012

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη

Ευχαριστούμε θερμά τον ιδιαίτερο γραμματέα του κ. δημάρχου, κ. Καρυπίδη Δημήτριο που μας απέστειλλε με ηλεκτρονική αλληλογραφία τις εισηγήσεις της ημερησίας διάταξης του τακτικού 15ου ΔΣ της Παρασκευής 28 Σεπτέμβρη 2012, σε ηλεκτρονική μορφή pdf.

Τα έγγραφα αυτά  τα ταξινομήσαμε και τα ανεβάζουμε, μαζί με την πρόσκληση, σε ένα αρχείο.

Σε περίπτωση που μοιραστούν επιπρόσθετες εισηγήσεις πριν τη συνεδρίαση, θα ανέβουν στη σελίδα μας σε λίγες μέρες.

Όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις) σε ένα αρχείο PDF, εδώ:

Πρόσκληση και όλες οι εισηγήσεις 15ου τακτικού ΔΣ της Παρασκευής 28/09/2012