πάμε μπροστά

Τρίτη

25

Σεπτέμβριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 15η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 28/09/2012 και ώρα 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη   24.9.2012
Αριθ. Πρωτ.  66862

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 28.9.2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις  –  Αιτήσεις
 2. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 ( Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 3. Διαγραφή οφειλών από Βεβαιωτικούς Χρηματικούς Καταλόγους , λόγω παραβάσεων Κ.Ο.Κ (Εισηγητής : κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 4. Διαγραφή οφειλών τέλους ακαθαρίστων εσόδων από χρηματικό κατάλογο. (Εισηγητής : κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 5. Διαγραφή Οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς  καταλόγους (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 6. Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού λόγω λανθασμένης εγγραφής (Εισηγητής:   κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 7. Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής δικαιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Α’ Κοινωνικών Βοηθειών. (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 8. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον Μαθιό Κωνσταντίνο του Σταύρου. ( Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 9. Ανταλλαγή οικοπέδων ιδιωτών με δημοτική έκταση για την δημιουργία πάρκου , επί των οδών Μύστης και παρόδου Καρβάλης στο Ο.Τ 402 του Δήμου Αλεξανδρούπολης ( Εισηγητής : κ. Δήμαρχος)
 10. Παραχώρηση για χρήση  ενός (1) Ε.Ι.Χ 4Χ4 στο Δήμο Σαμοθράκης (Εισηγητής: κ. Γιαννέλος Θ.)
 11. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων ( Εισηγητής : κ. Ουζουνίδης Γ.)
 12. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο πρόγραμμα “JESSICA του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.” ( Εισηγητής : κ. Βαμβακερός Αν.)
 13. Συμπληρωματικός Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Δράσεων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης για το 2012 ( Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αν.)
 14. Έγκριση Απαλλαγής Υπολόγου ( Εισηγητής : κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 15. Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 1ΟΥ ΠΚΤΝΜ του έργου: «Επισκευή περίφραξης και κατασκευή διαδρόμων Β’ κοιμητηρίου» (Εισηγητής: κ. Παπαντωνίου Ι.)
 16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικής Δαπάνης & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Κατασκευή παράπλευρων δρόμων Εγνατίας οδού» Φερών. (Εισηγητής: κ. Παπαντωνίου Ι.)
 17. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Υδραυλική μελέτη τεχνικού Αύρας» (Εισηγητής: κ. Παπαντωνίου Ι.)
 18. Έγκριση παράτασης του έργου: «Κατασκευή παράπλευρων δρόμων Εγνατίας οδού» Φερών. (Εισηγητής: κ. Παπαντωνίου Ι.)
 19. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης του έργου: «Κατασκευή κοιμητηρίου Μαΐστρου» (Εισηγητής: κ. Παπαντωνίου Ι.)
 20. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου (Εισηγητής: κ. Παπαντωνίου Ι.)
 21. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διάνοιξη και κατασκευή οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης». (Εισηγητής: κ. Παπαντωνίου Ι.)
 22. Έγκριση 1ου ΑΠΕ  – Ισοζυγίου με μερική χρήση απρόβλεπτων του έργου: «Κατασκευή Νηπιαγωγείου Παλαγίας» Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευαγγ.)
 23. Εξέταση ένστασης και έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ύδρευση (Αντικατάσταση Πεπαλαιωμένων Δικτύων)» του τέως Δ. Φερών. (Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευαγγ.)
 24. Έγκριση πληρωμής 1ου λογαριασμού τόκων του έργου: «Ανάπλαση κεντρικού δρόμου & πλατείας Δ.Δ. Νίψας» (Εισηγητής: κ. Καβαρατζής Χρ.)
 25. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντ.)
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση δικτύων άρδευσης στον οικισμό Δ. Δ. Συκορράχης» (Εισηγητής: κ. Αδαμάκης Φ.)
 27. Οριστική Παραλαβή του έργου « Ανάπλαση οδού Εθνικής αντίστασης και σύνδεση με Κολυμβητήριο» ( Εισήγηση: κ. Αδαμάκης Φ.)
 28. Παραχώρηση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την χορήγηση αδειών απότμησης και στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 29. Διαγραφή προστίμου αυθαίρετων κατασκευών (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 30. Διαγραφή προστίμου αυθαίρετης Κατασκευής (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 31. Απονομή στον δωρητή Χρήστο Μανέα , του μεταλλίου Α’ τιμής, για την δωρεά της ολοκληρωμένης κατασκευής και εξοπλισμός της παιδικής χαράς στο πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησίας ( Εισηγητής; κ. Δήμαρχος)
 32. Έγκριση οδοιπορικών μετακίνησης  Γ.Γ του Δήμου, κ. Σταυράκογλου Σταύρου για συμμετοχή του στο έκτακτο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε ( Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς