πάμε μπροστά

Δευτέρα

1

Οκτώβριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε Οικονομική Επιτροπή τη Δευτέρα 01/10/2012 στις 13:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.), Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014)

Αλεξανδρούπολη 27/09/2012
Αριθ. Πρωτ. : 67665

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 01/10/2012 και ώρα 13:00 στο Γραφείο Δημάρχου, στην Αλεξανδρούπολη σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

  1. Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου :Επισκευή ποτιστρών Δημοτικών Ενοτήτων Αλεξ/πολης και Φερών προϋπολογισμού 20.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. (εισηγήτρια κ. Ντεφίδου Αικατερίνη)
  2. Έγκριση επιτροπής παραλαβής υλικών για το έργο:Ανάπλαση πάρκου Ανατολικής Θράκης. (Εισηγήτρια κ. Πολουξίδου Ε.)
  3. Εξώδικος συμβιβασμός Τσακίρη Άννας ………..12. (εισηγητής κ. Μπίκος Μ.)
  4. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την ‘Προμήθεια εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών (εισηγητής κ. Βαμβακερός Αντ.- Αντ/χος Προγρ/σμου & Ανάπτυξης)
  5. Ακύρωση της αριθμ. . 32/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, περί Έγκρισης Πρακτικών Επιτροπής Ενστάσεων και λήψη νέας σε εφαρμογή της αριθμ. 9/34/2-8-2012 ομοίας της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006. (εισηγητής κ. Μαλασίδης Θεόδωρος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ευάγγελος Λαμπάκης