πάμε μπροστά

Τρίτη

23

Οκτώβριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 17η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 24/10/2012 και ώρα 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014), Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 19.10.2012
Αριθ. Πρωτ. 71996

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 24.10.2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30΄προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις
 2. Έγκριση της υπ’ αριθμ 86/2012 απόφασης του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ που αφορά την«Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 3. Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων ( Εισηγήτρια : κ. Μακρή Αικ.)
 4. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων – Γιακατατζίδου Συμέλα (Εισηγητής : κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 5. Διαγραφή οφειλών από Βεβαιωτικούς Χρηματικούς Καταλόγους , λόγω παραβάσεων Κ.Ο.Κ ( Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 6. Διαγραφή οφειλών τέλους ακαθάριστων εσόδων από χρηματικό κατάλογο (Εισηγητής : κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 7. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Εισηγητής : κ Ξανθόπουλος Χρ.)
 8. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους (Εισηγητής: κ.Ξανθόπουλος Χρ.)
 9. Διαγραφή Βεβαιωθέντος προστίμου ( Εισηγητής : κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 10. Διαγραφή επιβληθέντος τέλους αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου και προστίμου (Εισηγητής : κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 11. Καθορισμός θέσεων άσκησης Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου σε χώρους δικαιοδοσίας του δήμου για το έτος 2013 (Εισηγήτρια: Λυμπερίδου Φ.)
 12. Γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου περί του ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου)που θα χορηγηθούν στο επόμενο ημερολογιακό έτος 2013, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις καθορισμού του ανώτατου αριθμού αδειών. (Εισηγητές: Στάσιμο: Λυμπερίδου Φ. Πλανόδιο: Χαρταμπάς Κ.)
 13. Μεταβίβαση στη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξ/πολης τη διαχείριση των πόρων του Κληροδοτήματος Ευσταθίου Τριανταφυλλίδη (Εισηγητής : κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 14. Έγκριση παραχώρησης χώρου στο πάρκου Εθνικής Ανεξαρτησίας για εγκατάσταση παιχνιδιών (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 15. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου (Εισήγηση: κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 16. Παροχή Υπηρεσιών μετακίνησης δημοτών του Δήμου Αλεξανδρούπολης κατά την ημέρα διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος)
 17. Τροποποίηση της 835/2011 απόφασης Δ.Σ ως προς του χώρου διεξαγωγής της συγκέντρωσης παραγωγών ου Σαββάτου» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος)
 18. Έγκριση Ίδρυσης Ταμείου Αλληλεγγύης και Αλληλοβοήθειας Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 19. Επιστροφή Χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων της Χατζηνικολάου Βαϊτσας (Εισηγητής: κ. Γιαννέλος)
 20. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Φερών στο Ο.Τ. 58. (Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διον.)
 21. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την ένταξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στις πράξεις «Κέντρου Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π 7 & Α.Π.8» ( άρθρο 21 Ν.3879/2010) (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Α.)
 22. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υλοποίηση του έργου «BRIDGING THE IMPLEMENTATION GAP: FACILITATING CROSS-BORDER ICZM IMPLEMENTION BY LOWERING LEGAL-INSTITUTIONAL BARRIERS IN THE MSB –“MARE NOSTRUM”» (Εισηγητής : κ. Βαμβακερός Α.)
 23. Εκπροσώπηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΡΟΜΒΟΣ» για το Σχέδιο με τίτλο «ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ» (Εισηγητής : κ. Βαμβακερός Α.)
 24. Αποδοχή παραίτησης της Παπαδάκη Χρυσούλας από την εκμίσθωση καταστήματος του οικισμού του ΟΕΚ Φέρες 1 και έγκριση εκμίσθωσης του εν λόγω καταστήματος και καθορισμός των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας (Εισηγητής : κ. Γκότσης Νικ.)
 25. Έγκριση Διοργάνωσης Εκδήλωσης « Πανελλήνια Χορωδιακή Συνάντηση» στις Φέρες (Εισηγητής: κ. Δουνάκης)
 26. Συμπλήρωση Τροποποίησης της 267/2001 Α.Δ.Σ που αφορά την Ανασύνταξη κανονισμού παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων (Εισηγητής: κ. Νέστορας Ν.)
 27. Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 83/2012 απόφασης του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ που αφορά την «5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012» (Εισηγητής: κ. Ζητάκης Π.)
 28. Έγκριση Απολογισμού Α.Ο.Δ.Α Οικ. Έτους 2009 (Εισηγητής : κ.Ζιώγας Χρ.)
 29. Έγκριση Απολογισμού Α.Ο.Δ.Α Οικ. Έτους 2010 (Εισηγητής : κ.Ζιώγας Χρ.)
 30. Έγκριση της υπ’ αριθμ 28/2012 απόφασης του ΑΠΟΚΔΑ που αφορά την «Έγκριση Απολογισμού Α.Ο.Δ.Α Οικ. Έτους 2011 (Εισηγητής : κ.Ζιώγας Χρ.)
 31. Έγκριση της υπ’ αριθμ 25/2012 απόφασης του ΑΠΟΚΔΑ που αφορά την« Έγκριση Απολογισμού Α.Π.Ο.Κ.Δ.Α Οικ. Έτους 2011 (Εισηγητής : κ.Ζιώγας Χρ.)
 32. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 29/2012 απόφασης του ΑΠΟΚΔΑ που αφορά την « 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012» (Εισηγητής: κ. Ζιώγας Χρ.)
 33. Εξέταση αίτησης της Ι.Θ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων , για παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Δορίσκου (Εισηγητής : κ.Γκότσης Νικ.)
 34. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Β΄δόσης 2012 των σχολείων της Α’ βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου» (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 35. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου. (Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευάγγ.)
 36. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Δημιουργία πάρκου αναψυχής και περιπάτου στο Ο.Τ. 620Α» (Εισηγητής : κ. Καναρίδης Ευάγγ.)
 37. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΙΤΕΑΣ». (Εισηγητής : κ. Καναρίδης Ευάγγ.)
 38. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΙΤΕΑΣ». (Εισηγητής : κ. Καναρίδης Ευάγγ.)
 39. Έγκριση παράτασης του έργου: «Επισκευή πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης» (Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευάγγ.)
 40. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ύδρευση (αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης οικισμών)». (Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευάγγ.)
 41. Ανάκληση της με αρ. 288/2008 απόφ. Δημ. Συμβουλίου. (Εισηγητής : κ Παπαντωνίου Ι.)
 42. Παραχώρηση κατά χρήση των με αρ. 444, 445 και 509 αγροτεμαχίων αγροκτήματος «Ποταμού» στην ΔΙΑΜΑΘ για την υλοποίηση του έργου του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων. (Εισηγητής : κ. Παπαντωνίου Ι.)
 43. Έγκριση κίνησης της διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή των έργων του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων. (Εισηγητής: κ. Παπαντωνίου Ι.)
 44. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ» (Εισηγητής: κ. Παπαντωνίου Ι.)
 45. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ». (Εισηγητής : κ. Παπαντωνίου Ι.)
 46. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καθορισμού Στάσεων Αστικής Συγκοινωνίας Γραμμής 4 ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΛΑΓΙΑΣ (Εισηγητής : κ. Νέστορας Ν.)
 47. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Απαλού» (Εισηγητής: κ. Αδαμάκης Φ.)
 48. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή μιας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων» Μαΐστρου. (Εισηγητής: κ. Αδαμάκης Φ.)
 49. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή περίφραξης και διαμόρφωση αύλειου χώρου αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Απαλού Δ. Αλεξ/πολης» (Εισηγητής κ. Αδαμάκης Φ.)
 50. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βάσης λυόμενου οικίσκου στον πλάτανο Μάκρης» (Εισηγητής: κ. Αδαμάκης Φ.)
 51. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή περίφραξης χώρου εγκαταλελειμμένων οχημάτων» (Εισηγητής: κ. Αδαμάκης Φ.)
 52. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία των νεκροταφείων Συκορράχης» (Εισηγητής κ. Αδαμάκης Φ.)
 53. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση κεντρικού δρόμου και πλατείας στο Δ.Δ. Νίψας» (Τσαταλμπασίδου) (Εισηγητής κ. Αδαμάκης Φ.)
 54. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ» του πρώην Δήμου Τραϊανούπολης (Εισηγητής: κ. Αδαμάκης Φ.)
 55. Υποβολή Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ΄Τριμήνου 2012 (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 56. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Οικ.Έτους 2012 (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς