πάμε μπροστά

Πέμπτη

15

Νοέμβριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο την Παρασκευή 16/11/2012

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014), Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη   15.11.2012
Αριθ. Πρωτ.  76826

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την  16.11.2012 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 18.30΄   προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε   EKTAKTH συνεδρίαση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του ν.3852/2010, λόγω της υποχρέωσης άμεσης  αποστολής στοιχείων των Δημοτικών Υπαλλήλων  για συζήτηση και λήψη απόφασης  για το μοναδικό θέμα:

  1. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή του νόμου περί αποστολής στοιχείων υπαλλήλων και απολύσεων συγκεκριμένων κατηγοριών.

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. Γεώργιο Ραπτόπουλο και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς