πάμε μπροστά

Παρασκευή

7

Δεκέμβριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 20η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 07/12/2012 και ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη   03-12-2012
Αριθ. Πρωτ.  79605

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 07-12-2012 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 18.00΄   προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε   ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις  –  Αιτήσεις
 2. Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγήτρια: κ. Μακρή Αικατερίνη)
 3. Δαπάνες Γραφείου Εθελεντισμού (Εισηγήτρια: κ. Μακρή Αικατερίνη)
 4. Έγκριση της 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2012 (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 5. Επιμήκυνση αποπληρωμής δανειακών συμβάσεων  με Τ.Π κ Δ. (Εισηγητής : κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 6. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την καταβολή οφειλών σε εργαζόμενους της υπό εκκαθάρισης Α.ΜΗΚ.Ε.Κ.Κ.Α.Φ. (Εισηγητής: κ.Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 7. Επιστροφή χρημάτων στον ΧΑΡΑΝΑ ΠΕΤΡΟ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων , από παραβάσεις Κ.Ο.Κ» (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 8. Συναίνεση του  Δήμου Αλεξ/πολης για την παραχώρηση χώρου στη ΔΕΔΔΗΕ Αλεξ/πολης για εγκατάσταση Υ/Σ compact εδάφους (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 9. Παραχώρηση της αίθουσας του πολιτιστικού Κέντρου Απαλού στο Λαογραφικό και  Πολιτιστικό Σύλλογο Απαλού «ΦΑΡΟΣ» (Εισηγητής:  κ. Γερακόπουλος Χρ)
 10. Παραχώρηση της αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Μαΐστρου  στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαΐστρου (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 11. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών του κ. Μαργαριτίδη Απόστολο του Ιωάννη ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 12. Διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών του κ.Χατζηγεωργίου Ανέστη (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 13. Διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών του κ. Καραμπαϊράμ Ντουργάϊ του Σαλήμ ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 14. Διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών του κ. Τσαλκίδη Γεωργίου   (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 15. Ονοματοδοσία 1ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης ως «ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΙΟΣ 1ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης» (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 16. Έγκριση τελικών όρων  Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΟΛΑ Α.Ε  και  Δήμου Αλεξανδρούπολης για την Ανάπλαση της Δυτική Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος )
 17. Έγκριση της 252/2012 Απόφασης Οικονομικής επιτροπής που αφορά τον  Εξώδικος Συμβιβασμό Τσακίρης Άννα κ.λ.π. 12 ( Εισηγητής: κ.Μπίκος Μ)
 18. Έγκριση Δαπάνης Διοικητικής μέριμνας η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στις 27 Αυγούστου 2012 στη περιοχή Κίρκης, χαρακτηρισμός συμβάντος ως «τοπική καταστροφή μικρής έντασης» ( Εισηγητής : κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 19. Έγκριση δαπανών μετακίνησης εκπροσώπησης και συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στην συνάντηση εργασίας στις 28-30/11/2012 στο εξωτερικό (Bari – Ιταλία), της εγκεκριμένης πρότασης «CULTTOUR» με τίτλο ‘Πολιτιστική κληρονομιά (κήπων και πάρκων) ως σημεία προώθησης του βιώσιμου τουρισμού’ (“Cultural <garden> heritage as focal points for sustainable tourism”) στο πλαίσιο του Προγράμματος Νοτιοανατολική Ευρώπη 2007-2013» (Εισηγητής : κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 20. Έγκριση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αλεξανδρούπολης Έτους 2013 ( Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 21. Τροποποίηση της 244/2012 που αφορά την σύνταξη νέου Κανονισμού Λειτουργίας Δημ. Κοιμητηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: κ. Γιαννέλος Θεοδ.)
 22. Έγκριση καταστατικού της Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την Επωνυμία «Δίκτυο Ελληνικών Δήμων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος και τον Διακριτικό Τίτλο «Δίκτυο  Ελληνικών Πόλεων (Εισηγητής: Φαλέκας Ιωάννης)
 23. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανάπλαση πάρκου Ανατολικής Θράκης». (Εισηγήτρια κ. Μπρίκα Αικατερίνη)
 24. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (συμπληρωματική σύμβαση) του έργου: «Ανάπλαση πάρκου Ανατολικής Θράκης». (Εισηγήτρια κ. Μπρίκα Αικατερίνη)
 25. Έγκριση υποκατάστασης του συναναδόχου της μελέτης: «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Δήμου Αλεξανδρούπολης», κ. Σακελλαριάδου Ελένης. (Εισηγήτρια κ. Μπρίκα Αικατερίνη)
 26. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Δημιουργία πάρκου αναψυχής και περιπάτου στο Ο.Τ. 620Α». (Εισηγήτρια κ. Μπρίκα Αικατερίνη)
 27. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγήτρια κ. Μπρίκα Αικατερίνη)
 28. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Κατασκευή έργου υποδομής για την Βιοκαλλιέργεια».  (Εισηγ. Παπαντωνίου Ιωάννης)
 29. Παραλαβή μελέτης τοπογραφικών εργασιών κοινωφελών εκτάσεων. (Εισηγ. Μαστορόπουλος Διονύσιος)
 30. Έκκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Πέπλου». (Εισηγ. Αδαμάκης Φώτιος)
 31. Εξέταση Αίτησης του κ. Κουϊνέλη Ιωάννη για έγκριση εργασιών έμπροσθςν του Καταστήματός του.( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 32. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων και καθορισμός όρων διακήρυξης αγροτεμαχίων της Τ.Κ Πυλαίας  ( Εισηγητής: κ.Γκότσης Νικόλαος)
 33. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων και καθορισμός όρων διακήρυξης αγροτεμαχίων της Τ.Κ Καβησού ( Εισηγητής: κ.Γκότσης Νικόλαος)
 34. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων και καθορισμός όρων διακήρυξης αγροτεμαχίων της Τ.Κ Αρδανίου ( Εισηγητής: κ.Γκότσης Νικόλαος)
 35. Έγκριση Δαπανών Εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2012 (Εισηγητής: κ. Ζιώγας  Χρήστος)
 36. Τροποποίηση της 212/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής: κ. Θυμιανίδης Κων/νος)
 37. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Εισηγητής: Ουζουνίδης Γεώργιος)
 38. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών  Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη ( Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
 39. Έγκριση οδοιπορικών Δημάρχου (Εισηγητής: Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς