πάμε μπροστά

Πέμπτη

13

Δεκέμβριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δελτία Τύπου, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικονομικά δήμου

Σε έγγραφη υποβολή προτάσεων καλεί ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και δήμαρχος Αλεξ/πολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 17/12/2012. Η συνεδρίαση της επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 19/12/2012.

Αλεξανδρούπολη   07/12/2012
Αριθ. Πρωτ.: 80631

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 19 /12/2012 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε Τακτική Συνεδρίαση, για συζήτηση και γνωμοδότηση  για τα παρακάτω θέματα:

  1. Προσχέδιο Οικονομικού Προϋπολογισμού.
  2. Προσχέδιο Τεχνικού Προγράμματος.
  3. Προσχέδιο Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
  4. Αξιοποίηση Υφιστάμενης στο Δήμο ακίνητης  περιουσίας (κατά κυριότητα ή κατά χρήση)

Παρακαλείσθε όπως υποβάλετε μέχρι 17/12/2012, εγγράφως,  τις προτάσεις σας, στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε το αναπληρωματικό σας μέλος, αν υπάρχει.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 Λαμπάκης Ευάγγελος