πάμε μπροστά

Παρασκευή

28

Δεκέμβριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 21η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 28/12/2012 και ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη   21-12-2012
Αριθ. Πρωτ.  81001

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την  28-12-2012 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 18.00΄   προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε   ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις  –  Αιτήσεις
 2. Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων ( Εισηγητής : κ. Μακρή Αικατερίνη)
 3. Δαπάνες Γραφείου Εθελοντισμού ( Εισηγητής: κ. Μακρή Αικατερίνη)
 4. Εκφορά άποψης για την Μ.Π.Ε του έργου «Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου- (Α.Σ.Φ.Α) Αλεξανδρούπολης» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος) (Η μελέτη βρίσκεται στο γραφείο του Δημάρχου σε 1500 σελίδες)
 5. Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2013 (Εισηγ. Αντιδήμαρχος  Τ.Υ.  κ. Γερακόπουλος)
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Συντήρηση κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Αρίστηνου και ανάπλαση εξωτερικού χώρου». (Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 7. Υποβολή αιτήματος προς την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου Α.Ε ,για την παραχώρηση κατά χρήση τμήματος του Ο.Τ.235 της επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου Φερών, για ανέγερση σχολικών μονάδων» (Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 8. Έγκριση υποβολής Πρότασης και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Π.Γ.Ν Αλεξανδρούπολης για τη χρηματοδότηση πράξης «Κατασκευή & Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού Περιφερειακού Ιατρείου Φερών » από το Ε.Π  Μακεδονίας –Θράκης 2007-2013 και έγκριση της μελέτης του υποέργου «Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Φερών » (Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: « Ανακατασκευή κτιρίου πρώην  Νοσοκομείου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από Σχολεία.» (Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή έργου υποδομής για την Βιοκαλλιέργεια». (Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 11. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου (Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 12. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 13. Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου : « Συντήρηση και λειτουργία των νεκροταφείων Άβαντα » (Εισηγητής: κ. Αδαμάκης Φώτιος)
 14. Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου : «Κατασκευή και χρωματισμός θέσεων κάδων» (Εισηγητής: κ. Αδαμάκης Φώτιος)
 15. Έγκριση  παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου « Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης» από 01-01-2013 έως 31-03-2013 δηλαδή τρείς (3) μήνες ήτοι ενενήντα (90) ημέρες (Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 16. Λήψη απόφασης για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή των έργων του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων (Εισηγητής: κ. Παπαντωνίου Ιωάννης)
 17. Διαγραφή οφειλών τέλους ακαθαρίστων εσόδων από χρηματικό κατάλογο            (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 18. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους στον «ΚΑΡΑΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 19. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους στην «ΝΟΡΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΣΑΚΗΣ ΜΑΝΑΦΗΣ-ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ» για το έργο «Οι Άθλοι του Ηρακλή» (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 20. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους στην «5η ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ» (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 21. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους στην « ΑΦΟΙ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε- ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 22. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους στην «ΝΟΡΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΣΑΚΗΣ ΜΑΝΑΦΗΣ-ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ» για το έργο «Αναζητώντας τον Αττίκ» (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 23. Επιβολή χρηματικού προστίμου σε «Πρατήρια Άρτου» (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 24. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2013 του «Κληροδοτήματος του ζεύγους Βασιλείου Ν. Φωτίου και Χαρίκλειας το γένος  Σάββα Χατζησάββα» (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 25. «Παραχώρηση από το Δήμο Αλεξανδρούπολης στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αλεξ/πολης της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ενός (01) χώρου γραφείου. (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 26. «Λήψη απόφασης συναίνεσης ή μη για εγκατάσταση πρόχειρου ποιμνιοστασίου σε δάσος». (Εισηγητής:  κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 27. Λήψη απόφασης συναίνεσης ή μη για εγκατάσταση πρόχειρου ποιμνιοστασίου σε δασική έκταση». (Εισηγητής:  κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 28. Καταλογισμός αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από επιδοτούμενους ή εκπροσώπους των, από το πρόγραμμα οικ. ενίσχυσης Βαριές Αναπηρίες (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 29. Έγκριση καταβολής προστίμων ΙΚΑ και ΔΟΥ (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 30. Παραλαβή της μελέτης «Πολεοδομική μελέτη ανασύνταξης πράξης εφαρμογής Φυτωρίου) (Εισηγητής: Μαστορόπουλος Διονύσης)
 31. Παραλαβή της μελέτης Τοπογραφική Μελέτη, επικαιροποίηση και προσαρμογή τροποποίησης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου Παλαγίας», (Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διονύσης)
 32. Παραλαβή της μελέτης «Πολεοδομική μελέτη ανασύνταξης πράξης εφαρμογής Φυτωρίου πάνω από την οδό Μητροπούλου» (Εισηγητής: κ.Μαστορόπουλος Διονύσης)
 33. Παραλαβή της μελέτης «Πολεοδομική μελέτη ανασύνταξης πράξης εφαρμογής Μαϊστριανών», (Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διονύσης)
 34. Ψήφιση ετήσιου προγράμματος δράσης Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2013 (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 35. «Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην πρόσκληση 70 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 36. «Χορήγηση τραπεζικού (ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος) δανεισμού ίσου με το 15% του προϋπολογισμού της πρότασης JESSICA Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., ύψους 334.909,80 € κατά το έτος 2013» ( Εισηγητής : κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 37. «Ανάληψη υποχρέωσης κάλυψης της ίδιας συμμετοχής στην πρόταση  Αστικής Ανάπλασης Jessica από ίδια διαθέσιμα του Δήμου, συνολικού ύψους 334.909,80 €,  εις βάρος του προϋπολογισμού των ετών 2013 και 2014» (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 38. Απολογισμός δραστηριοτήτων Δια Βίου Μάθησης 2012 – Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Δράσεων 2013 (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 39. «Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στα εγκαίνια του Διεθνούς Κέντρου Κυνολογίας και στην τελική συνάντηση εργασίας στο εξωτερικό (Βουλγαρία, Dimitrovgrad), της εγκεκριμένης πρότασης “CYNOLOGY CENTER”» του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας» (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 40. Έγκριση δαπανών συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αστική Ασφάλεια, στο Παρίσι, στις 12-13-14/12/2012» (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 41. Ακύρωση απόφασης για ορισμό υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής» (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 42. Έγκριση δαπανών συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στις συναντήσεις εργασίας του έργου «Προώθηση της Πολιτιστικής κληρονομιάς Έβρου και Smolyan  μέσω του εναλλακτικού τουρισμού, στο Smolyan Βουλγαρίας, στις 4-9/12/2012» (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 43. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή διαδρομών πάρκου Εγνατία» (Εισηγητής: κ. Γιαννέλος Θεόδωρος)
 44. Απόδοση Λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής , στον υπάλληλο Τσιμέλα Βασίλειο  για  Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων και παρελκόμενων» (Εισηγητής: Γιαννέλος Θεόδωρος)
 45. Απόδοση Λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής , στον υπάλληλο Τσιμέλα Βασίλειο  για “προμήθεια των καρτών των ψηφιακών ταχογράφων ” » (Εισηγητής: κ. Γιαννέλος Θεόδωρος)
 46. Απόδοση Λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής , στον υπάλληλο Σαριανίδη Γεώργιο για ” Έκδοση παραβόλων ελέγχου οχημάτων του Δήμου μας από το Κ.Τ.Ε.Ο Αλεξανδρούπολης “»(Εισηγητής: κ. Γιαννέλος Θεόδωρος)
 47. Απόδοση Λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής , στον υπάλληλο Σαριανίδη Γεώργιο για “πληρωμή λοιπών φόρων και τελών “» (Εισηγητής: κ. Γιαννέλος Θεόδωρος)
 48. Έγκριση της 38/2012 απόφασης του Δ.Σ του ΑΠΟΚΔΑ που αφορά την «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2013» (Εισηγητής: κ. Ζιώγας Χρήστος)
 49. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή του Π.Δ 23/2000 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 50. Οδοιπορικά Δημάρχου  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 51. Οδοιπορικά Αντιδημάρχου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς