πάμε μπροστά

Τετάρτη

2

Ιανουάριος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 1ο Δημοτικό Συμβούλιο για το 2013 την Κυριακή 6/1/2013 και ώρα 12:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη   28-12-2012
Αριθ. Πρωτ.  83591 

ΠΡΟΣ:    Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
                (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την  εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου  και  των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα, Λ. Δημοκρατίας 306, στις 06.01.2013 ημέρα Κυριακήκαι ώρα 12:00, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Νικόλαος Γκότσης