πάμε μπροστά

Κυριακή

13

Ιανουάριος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Έγγραφα και εισηγήσεις τακτικού και ειδικού ΔΣ της Δευτέρας 14/01/2013

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α., Δ.Ε.Υ.Α.Α., Δημοτικές Επιχειρήσεις, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ημερήσια Διάταξη, Μεγάλα θέματα δήμου, Πολυκοινωνικό, Προϋπολογισμός, Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε., Τεχνικό Πρόγραμμα

Ευχαριστούμε θερμά τον ιδιαίτερο γραμματέα του κ. δημάρχου, κ. Καρυπίδη Δημήτριο που μας απέστειλε με ηλεκτρονική αλληλογραφία τις διαθέσιμες εισηγήσεις της ημερησίας διάταξης του του τακτικού και του έκτακτου Δ.Σ. της Δευτέρας 14/01/2013 σε ηλεκτρονική μορφή PDF.

Σε περίπτωση που μοιραστούν επιπρόσθετες εισηγήσεις πριν τη συνεδρίαση, θα ανέβουν στη σελίδα μας σε λίγες μέρες.

Όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις) σε ένα αρχείο PDF, εδώ:

Εισηγήσεις Τακτικού ΔΣ:

Τεχνικό Πρόγραμμα 2013 (& 2012) (σε μορφή PDF)

Τεχνικό Πρόγραμμα 2013 (& 2012) (σε μορφή XLS)

Συνοπτικός και Αναλυτικός Πίνακας Εσόδων 2013 (σε μορφή XLS)

Συνοπτικός Πίνακας Εξόδων κατά φορέα, κατηγορία δαπάνης, κ.λ.π. (σε μορφή XLS)

Οι υπόλοιπες εισηγήσεις πλην του Τεχνικού Προγράμματος 2013

Εισηγήσεις Ειδικού ΔΣ:

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2013 (σε μορφή PDF)

Προϋπολογισμός 2013 (σε μορφή PDF)