πάμε μπροστά

Κυριακή

13

Ιανουάριος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 2η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 14/01/2013 και ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  09/01/2013
Αριθ. Πρωτ. 1016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   14/01/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00  προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις  –  Αιτήσεις
 2. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 3. Λήψη απόφασης καταβολής αποζημιώσεων ετών 2007,2008,2009 και 2010 για συμμετοχή στις συνεδριάσεις Δ.Σ & Δ.Ε του πρώην Τραϊανούπολης (Εισηγητής : κ Γερακόπουλος Χρήστος)
 4. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Δ΄δόσης 2013 των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 5. Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου ( Εισηγητής: Γερακόπουλος Χρήστος)
 6. Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2013 (Εισηγητής: κ. Ουζουνίδης Γιώργος)
 7. Ψήφιση ετήσιου προγράμματος δράσης Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2013 (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντώνης)
 8. Αποδοχή Παραίτησης μελών του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ) και ορισμός νέων μελών ( Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 9. Αποδοχή Παραίτησης μελών του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α)  και ορισμός νέων μελών ( Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 10. Αποδοχή Παραίτησης μελών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης ( Δ.Ε.Υ.Α.Α )και ορισμός νέων μελών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 11. Αποδοχή παραίτησης μελών της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Τ.Ι.Ε.Δ.Α Α.Ε)  και ορισμός νέων μελών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 12. Αποδοχή παραίτησης μελών του Ν.Π.Δ.Δ.  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ορισμός νέων μελών (Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ.)
 13. Αποδοχή παραίτησης μελών του Ν.Π.Δ.Δ.  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ορισμός νέων μελών (Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ.)
 14. Ορισμός μελών Δ.Σ της Ιδιότυπης Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 15. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Δημοσυνεταιριστική Εταιρεία « ΕΒΡΟΣ Α.Ε» (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 16. Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη επειγουσών , εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών μέχρι ένα δίμηνο για το έτος 2013» ( Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 17. Κατάρτιση Προγραμματικής σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας Α.Μ.Θ για τον καθαρισμό εσωτερικού και εξωτερικού χώρου Τελωνείου Κήπων (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 18. Έγκριση  παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου « Καθαρισμός Ρεμάτων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης» ( Εισηγητής: κ. Παπαντωνίου Ιωάννης)
 19. Έγκριση  παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου « Επισκευή Πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης» (Εισηγητής: κ. Παπαντωνίου Ιωάννης)
 20. Συγκρότηση  Επιτροπής για την Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 21. Έγκριση έκδοσης εγγυητικών επιστολών από την Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ ΑΠΟΚΔΑ για καλή εκτέλεση της δράσης « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 22. Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 23. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Φερών και Πρωτογενούς Τομέα, κ. Γκότση Νικολάου, στην Αθήνα ( Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 24. Έγκριση της 102/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ «Πολυκοινωνικό», η οποία αφορά την «Παραχώρηση χώρου από το κτήριο της οδού Καρτάλη 2 στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ (Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ) & ΤΕΕ ε.α. ( ειδικής αγωγής)  (Εισηγητής: κ. Ζητάκης Παναγιώτης)
 25. Έγκριση της 97/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. « Πολυκοινωνικό», η οποία αφορά την « 6η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012» (Εισηγητής: κ. Ζητάκης Παναγιώτης)
 26. Έγκριση της 100/2012  απόφασης του Πολυκοινωνικού που αφορά τον Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2013 (Εισηγητής : κ. Ζητάκης Παναγιώτης)