πάμε μπροστά

Κυριακή

13

Ιανουάριος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 3η ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 14/01/2013 και ώρα 19:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Μεγάλα θέματα δήμου, Πρόσκληση ΔΣ, Προϋπολογισμός

Αλεξανδρούπολη  09/01/2013
Αριθ. Πρωτ. 1017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   14/01/2013 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19:30  προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους  2013 του Δήμου Αλεξανδρούπολης, (εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρήστος)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. ________________________________ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς