πάμε μπροστά

Δευτέρα

14

Ιανουάριος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 4η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 17/01/2013 και ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Μεγάλα θέματα δήμου, Πρόσκληση ΔΣ, Σταθμός ΚΤΕΛ

Αλεξανδρούπολη  11/01/2013
Αριθ. Πρωτ. 1512

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 17/01/2013 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:00  προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

  1. Προσδιορισμός καταλληλότερης πρότασης για την δημιουργία σταθμού ΚΤΕΛ, (εισηγητής : κ. Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς