πάμε μπροστά

Τετάρτη

6

Μάρτιος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 7η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 06/03/2013 και ώρα 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  27/02/2013
Αριθ. Πρωτ.
12089

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   06/03/2013 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30  προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις  –  Αιτήσεις
 2. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων ( Εισηγητής: κ. Μακρή Αικ)
 3. Έγκριση Δαπανών Γραφείου Εθελοντισμού ( Εισηγητής: κ. Μακρή Αικ)
 4. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013 (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 5. Έγκριση διενέργειας προμηθειών 2013 ( Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 6. Παράταση χρόνου υποβολής των παραδοτέων της εργασίας με τίτλο:  Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας, δράσεις σχεδιασμού και υλοποίησης κατάρτισης, εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και απασχόλησης του έργου Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking (BECENET)»  του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013.( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 7. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς Καταλόγους, λόγω παραβάσεων Κ.Ο.Κ  (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 8. Διαγραφή οφειλών τέλους επί των ακαθαρίστων  εσόδων καταστημάτων από χρηματικούς καταλόγους Π.Ο.Ε λόγω λανθασμένης εγγραφής. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 9. Έγκριση ή μη νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το 2013 (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 10. Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου Τύπου Β’ έτους 2013 (Εισηγητής: Χαρταμπάς Κωνσταντίνος)
 11. Χορήγηση ή μη της ανανέωση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – με την χρήση πάγκου- σον ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ  ΧΟΥΣΕΪΝ. (Εισηγητής: Γερακόπουλος Χρήστος)
 12. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής δικαιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Α’ Κοινωνικών βοηθειών (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 13. Έγκριση απολογισμού του Κληροδοτήματος του ζεύγους: «Βασιλείου του Νεοκλέους Φωτίου και Χαρίκλειας το γένος Σάββα Χατζησάββα», για το έτος 2012 (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 14. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων & προμηθειών (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 15. Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 16. Τροποποίηση της 415/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά «Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων» (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 17. Έγκριση καταβολής εργατικών απολαβών- μισθών στους Αθανάσιο Μακρή, Χαράλαμπο Ανδρεάδη  , Μυρσίνη Οίκου(χήρα Φιλίππου Τσιρταβή) και των τέκνων Ευστρατίου και Ιουλίας Τσιρταβή (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος)
 18. Εξέταση Αίτησης Δικαστικού Συμβιβασμού των 1) Εμμανουηλίδη Γεωργίου, 2) Ιωαννίδη Αλέξιου 3) Χαριτούδη Αλέξιου 4) Τσούλφα Νικολάου  (Εισηγητής: Μπίκος Μιχαήλ )
 19. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών της κ. Γκουργκούνη Ελένης (Εισηγητής: Ουζουνίδης Γεώργιος)
 20. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών του  κ. Γαβριηλίδη Χρήστου (Εισηγητής: Ουζουνίδης Γεώργιος)
 21. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών του κ. Χασάν Ογλού Εμινέ (Εισηγητής : Ουζουνίδης Γεώργιος)
 22. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών του κ. Παπασιδέρη Γεωργίου (Εισηγητής : Ουζουνίδης Γεώργιος)
 23. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (Εισηγ. Ουζουνίδης Γ.)
 24. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαπλάτυνση οδού στο Ο.Τ. 146 στις Φέρες». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ιωάννης)
 25. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αλεξ/πολης» (Εισηγ. Παπαντωνίου Ιωάννης.)
 26. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Συντήρηση κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Αριστήνου και ανάπλασης εξωτερικού χώρου». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγελός)
 27. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για το έργο: «Κατασκευή κοιμητηρίου Μαΐστρου»  (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγελος.)
 28. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για το έργο: «Ανάπλαση πάρκου Ανατολικής Θράκης»  (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγελος.)
 29. Έγκριση ορισμού επιτροπής διαπίστωσης βλαβών , λόγω θεομηνίας, για το έργο: «Δημιουργία πάρκου αναψυχής και περιπάτου στο Ο.Τ. 620Α». (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγελος.)
 30. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγ. Καναρίδης Ευάγγελος.)
 31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ Β’ ΚΑΠΗ» ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ. (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων διάβασης αρμάτων στρατού».(Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τεχνικών ομβρίων Δ. Δ. Συκορράχης». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις οδών Δ. Δ. Αισύμης».  (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 35. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο ρέμα πάνω από την πλατεία Δικέλλων». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 36. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Μεταφορά νερού σε ποτίστρες Δ. Δ. Μάκρης (ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ)».  (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 37. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή σωληνωτού οχετού Κομάρου». (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.)
 38. Έγκριση 1ου ΑΠΕ σε ισοζύγιο του έργου « Επισκευή πεζοδρομίου Δ.Ε Αλεξανδρούπολης» ( Εισηγητής: κ. Παπαμαυρουδής Θ)
 39. Σύσταση Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής ( Εισηγητής: κ. Γκότσης Νικόλαος)
 40. Εξέταση αίτησης του Αθλητικό Σωματείου « ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ»  για παραχώρηση της χρήσης του καταστήματος του οικισμού του Ο.Ε.Κ  «ΦΕΡΕΣ Ι» ( Εισηγητής : κ. Γκότσης Νικόλαος)
 41. Έγκριση μεταφοράς όλου του εξοπλισμού της Δημοτικής Παιδικής Βιβλιοθήκης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Φερών ( Εισηγητής: κ. Γκότσης Νικόλαος)
 42. Εξέταση αιτήματος των ΕΛΤΑ για λήξη της σύμβασης μίσθωσης του κτιρίου τους, όπου στεγάζεται η Δημοτική Παιδική Βιβλιοθήκη ( Εισηγητής ΅κ. Γκότσης Νικόλαος )
 43. Τροποποίηση της αριθμ 646/2012 απόφασης Δ.Σ η οποία αφορά την «Παραχώρηση της χρήσης  του Δημοτικού Σχολείου Αρδανίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρδανίου ‘ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ’» ( Εισηγητής: κ. Γκότσης Νικόλαος)
 44. Έγκριση της 6/2013 απόφασης του Δ.Σ του  «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ» που αφορά την 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013» ( Εισηγητής : κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 45. Έγκριση της 10/2013 απόφασης του Δ.Σ του «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ» που αφορά την « Έγκριση ψήφιση οφειλών» ( Εισηγητής: Βαμβακερός Αντώνιος)
 46. Έγκριση της 7/2013 απόφασης του Δ.Σ του «ΑΠΟΚΔΑ» που αφορά  την «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 και Πίνακα Οφειλών» (Εισηγητής: κ. Σεφεριάδης Σάββας)
 47. Έγκριση της 14/2013 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΑ η οποία αφορά τον «Καθορισμό Τελών Ύδρευσης – αποχέτευσης οικ. έτους 2013» (Εισηγητής: κ. Μυτιληνός  Ευάγγελος)
 48. Έγκριση Οδοιπορικών  Δημάρχου ( Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
 49. Έγκριση Οδοιπορικών Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης , Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη. ( Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Θεόδωρος Αγγλιάς