πάμε μπροστά

Πέμπτη

21

Μάρτιος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ για τα έτη 2011 & 2012 στις Φέρες και την Τραϊανούπολη

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δελτία Τύπου, Δημοτικό Συμβούλιο, Ερωτήσεις, μαζί Πάμε Μπροστά, Παρατάξεις, Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014)

Δημοτική Παράταξη
«Μαζί ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ»
Δήμου Αλεξανδρούπολης

Αλεξανδρούπολη 21/3/2013

Προς το Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

ΘΕΜΑ: Κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ κατά τα έτη 2011 & 2012 στις Δημοτικές Ενότητες Τραϊανούπολης και Φερών

Κύριε Πρόεδρε

Όπως ίσως γνωρίζετε, από προγενέστερες παρεμβάσεις και τοποθετήσεις μας, έχουμε επισημάνει την άνιση κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ σε σχέση με τις Δημοτικές Ενότητες των Φερών και της Τραϊανούπολης.

Κατά το έτος 2011 ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έλαβε το ποσό της ΣΑΤΑ σε δύο δόσεις. Την πρώτη 1.464.000 ευρώ και την δεύτερη 2.361.000 ευρώ.

Από τα ποσά αυτά διατέθηκαν:

  • στη Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης μηδέν (0) πιστώσεις,
  • στη δε Δημοτική Ενότητα Φερών πίστωση περίπου 60.000 ευρώ.

Κατά το έτος 2012 ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έλαβε ως τώρα το ποσό των 2.635.000 ευρώ. Από αυτά διατέθηκαν στη Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης περίπου 85.000 ευρώ και στη Δημοτική Ενότητα Φερών περίπου 220.000 ευρώ.

Από τα παραπάνω προκύπτει μια άνιση κατανομή της ΣΑΤΑ, η οποία δεν είναι σύννομη, δεν ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και της ισόρροπης ανάπτυξης και δημιουργεί πολιτικές δυο ταχυτήτων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Είναι φανερό ότι η καχυποψία και η άρνηση των τοπικών κοινωνιών για τη συνένωση των πρώην Δήμων Φερών και Τραϊανούπολης, επιβεβαιώνονται με τον χειρότερο τρόπο.

Επειδή ως παράταξη στηρίξαμε και στηρίζουμε τη μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη», θεωρούμε ότι η πολιτική που ασκείτε από την σημερινή Δημοτική Αρχή και προσωπικά τον κύριο Δήμαρχο είναι και εναντίον του θεσμού, αλλά και εναντίον της οποιασδήποτε περιφερειακής ανάπτυξης θα έπρεπε να υπάρχει.

ΕΡΩΤΑΤAI ο κύριος Δήμαρχος

  • Με ποια κριτήρια έγιναν οι κατανομές και ποιές ανάγκες εξυπηρετούν;
  • Γιατί δεν αποδόθηκαν με βάση τα όσα ορίζει η νομοθεσία, δηλαδή να πηγαίνει στη Δημοτική Ενότητα Τραιϊανούπολης και Φερών το 80% του ποσού που ελάμβαναν ως πρώην Δήμοι;
  • Τα ποσά που αφαιρέθηκαν αδίκως και όχι σύννομα, πού διατέθηκαν;

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Γιώργος Ραπτόπουλος
Κογιομτζής Μιχάλης
Καρυπίδης Νίκος
Γαλάνης Νικόλαος