πάμε μπροστά

Κυριακή

7

Απρίλιος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του σταθμού ΚΤΕΛ Έβρου στην Αλεξανδρούπολη

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσιεύματα, Διαύγεια, Ιστοσελίδες, Μεγάλα θέματα δήμου, Σταθμός ΚΤΕΛ, Σχέδιο Πόλης

ΚΤΕΛ ΈβρουΑφού αναβλήθηκε η συζήτηση του θέματος της γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του  Σταθμού ΚΤΕΛ στην Αλεξανδρούπολη από το Περιφερειακό Συμβούλιο, και παρήλθε η προθεσμία των 35 ημερών, το θέμα παραπέμφθηκε στον γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κ. Αθανάσιο Καρούντζο.

Με απόφασή του στις 29/3/2013 ο κ. Καρούντζος, εξέδωσε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) εγκρίνοντας τους Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου “Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων με Υπαίθριο Σταθμό Αυτοκινήτου Μεγάλου Μεγέθους” της εταιρείας “Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λωφορείων – ΚΤΕΛ Υπεραστικών Γραμμών Νομού Έβρου Ανώνυμος Εταιρεία” που θα εγκατασταθεί σε τμήμα των υπ’ αριθμ. 877, 878 & 879 αγροτεμαχίων στο αγρόκτημα Καλλιθέας Χιλής του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Στο σκεπτικό, αναφέρεται (μεταξύ άλλων) ότι:

  • ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αν και προχώρησε το έτος 2010 σε τροποποίηση του Γ.Π.Σ. Αλεξανδρούπολης (υπ. αριθμ. 8985/879/18310 απόφαση Γ. Γραμ. ΠΑΜ-Θ, ΦΕΚ 210/ΑΑΠ/2010), δεν περιέλαβε σε αυτήν και τη χωροθέτηση του ΚΤΕΛ, παρά το γεγονός ότι ήταν σε γνώση του η σοβαρότητα του προβλήματος και οι αντίθετες απόψεις που ήδη υπήρχαν, αλλά ούτε και στη συνέχεια προχώρησε σε ενέργειες νέας, κατ’εξαίρεση (πριν την πάροδο πενταετίας), τροποποίησης του Γ.Π.Σ. ως είχε τη δυνατότητα κατά την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν.2508/97.
  • δεν έχει επιτευχθεί και δε διαφαίνεται ορατή στο άμεσο μέλλον η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Αλεξ/πολης και του ΚΤΕΛ Έβρου για τη χωροθέτηση της νέας θέσης του ΚΤΕΛ, παρά τις προσπάθειες και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
  • Κατά την εξέταση της υπόθεσης, δεν έχει εγκριθεί ακόμη η πολεοδομική μελέτη της περιοχής Νέας Χιλής και από το Γ.Π.Σ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης επιτρέπεται η εξεταζόμενη χρήση στα αγροτεμάχια του θέματος.
  • Μετά την έγκριση της ανωτέρω πολεοδομικής μελέτης, τόσο η εγκατάσταση του ΚΤΕΛ Έβρου όσο και οι λοιπές μη συμβατές υφιστάμενες χρήσεις στην περιοχή θα υπαχθούν στις εκ της μελέτης προβλεπόμενες μεταβατικές διατάξεις, όπως άλλωστε είναι γνωστό στο ΚΤΕΛ Έβρου και στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Στο τέλος του εγγράφου, αναφέρεται ότι μπορεί να ασκηθεί ειδική διοικητική προσφυγή μόνο για λόγους νομιμότητας από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώ τονίζεται ότι το παρόν έγγραφο αφορά ΜΟΝΟ στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και δίνεται με την επιφύλαξη τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων από άλλους αρμόδιους φορείς.

Περιμένουμε με ενδιαφέρον ποιές θα είναι οι επόμενες κινήσεις της διοίκησης του ΚΤΕΛ και της δημοτικής αρχής.

=============================

Διαβάστε το έγγραφο του γ.γ. της αποκεντρωμένης, κάνοντας κλικ εδώ (Διαύγεια την Πέμπτη 4/4/2013 ώρα 10:19 με ΑΔΑ: ΒΕΑ1ΟΡ1Υ-Τ06 – το Διαύγεια λειτουργεί με προβλήματα την τελευταία περίοδο).

Δείτε τις παλιότερες αναρτήσεις μας για το θέμα του ΚΤΕΛ, κάνοντας κλικ εδώ.

=============================

Σημείωση Δευτέρας 8/4/2013 ώρα 09:45

Σε συνέχεια της ραδιοφωνικής συνέντευξης του δημοτικού συμβούλου κ. Χρήστου Κατσαντούρα στο Δημήτρη Κολιό και τον Maximum FM 93,6 υπογραμμίζουμε ότι όντως η πηγή της αρχικής μας ενημέρωσης και η αφορμή για την πιο πάνω ανάρτηση, ήταν το παρακάτω σχόλιο της περασμένης Παρασκευής στην προσωπική ιστοσελίδα του πρώτου στο Facebook:

Ανάρτηση κ. Χρήστου Κατσαντούρα στο Facebook σχετικά με την έγκριση της ΑΕΠΟ Σταθμού ΚΤΕΛ Έβρου από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης (Παρασκευή 5/4/2013)

Ανάρτηση κ. Χρήστου Κατσαντούρα στο Facebook σχετικά με την έγκριση της ΑΕΠΟ Σταθμού ΚΤΕΛ Έβρου από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΜΘ (Παρασκευή 5/4/2013)