πάμε μπροστά

Δευτέρα

15

Απρίλιος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εικοσιτέσσερις νέες θέσεις εργασίας στις κοινωνικές δομές του δήμου Αλεξανδρούπολης από την Ξένιος Ζευς ΜΚΟ

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσιεύματα, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ιστοσελίδες

Ξένιος Ζευς ΜΚΟΑναρτήθηκε στο Διαύγεια στις 9/4/2013 και ώρα 11:30 από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η Ένταξη της Πράξης “ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ _Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Aλεξανδρούπολης” με κωδικό MIS 431304 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”.

Η συγκεκριμένη πράξη αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας “10- Πλήρης ενσωμάτωση του Ανθρωπίνου Δυναμικού σε μία κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 8 περιφέρειες σύγκλισης” του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η Πράξη στοχεύει στην υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσω ενός πλέγματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Ειδικότερα, στοχεύει:

  • στην ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα των αστέγων και των ευρισκομένων σε κατάσταση φτώχειας ατόμων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, μέσα από ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης, οι οποίες θα παρέχονται από τις Κοινωνικές Δομές που θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο της Πράξης.
  • στην αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλο μέρος του πληθυσμού που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση.

Συγκεκριμένα, η πράξη αφορά στη λειτουργία, σύμφωνα με τους όρους και τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας που ορίζει η Πρόσκληση 55, των παρακάτω έξι (6) κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας:

  1. Κοινωνικό Παντοπωλείο
  2. Κοινωνικό Φαρμακείο
  3. Κοινωνική Δομή παροχής Συσσιτίων
  4. Δημοτικός Λαχανόκηπος
  5. Γραφείο Διαμεσολάβησης
  6. Τράπεζα Χρόνου

Μέσω της λειτουργίας των παραπάνω Δομών, θα παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών θα δημιουργηθούν 24 νέες θέσεις εργασίας οι οποίες θα καλυφθούν από ανέργους νέους έως 30 ετών.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 24 μήνες ενώ η λήξη προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών η 31/12/2015.

Το σύνολο της δαπάνης είναι 816.000 ευρώ με προτεινόμενη πίστωση έτους 2013 το ποσό των 272.000 ευρώ.

Δείτε την ιστοσελίδα της Ξένιος Ζευς ΜΚΟ, κάνοντας κλικ εδώ.

Η ανάρτηση στο Διαύγεια της παραπάνω απόφασης του Υπουργείου Εργασίας, κάνοντας κλικ εδώ (εφόσον δε λειτουργεί το Διαύγεια, κατεβάστε το PDF εδώ).