πάμε μπροστά

Παρασκευή

10

Μάιος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 10η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 10/05/2013 και ώρα 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αριθ. Πρωτ. 25589

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 10/05/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις
 2. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγήτρια : κ. Γερακόπουλος Χρ)
 3. Έγκριση ανάθεση δαπανών για τις εκδηλώσεις «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2013» (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 4. Έγκριση διενέργειας προμηθειών 2013 άνω των 15.000 € (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 5. Διαγραφή οφειλών από Βεβαιωτικό Κατάλογο, (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 6. Έγκριση για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού στην Κοκκίνη Σοφία του Ηλία, εκπρόσωπο της εταιρείας «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε» ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 7. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2013 (Πρόσληψη Κτηνιάτρου και βοηθών κτηνιάτρου) ( Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ)
 8. Έγκριση για ανανέωση ή μη άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου- με την χρήση πάγκου- στον ΧΑΤΖΗΜΑΧΜΟΥΤΟΓΛΟΥ ΣΙΑΚΗΡ του ΧΟΥΣΕΙΝ (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 9. Αποδοχή της παραχώρησης της χρήσης δύο (02) κτισμάτων του Υπουργείου Υγείας 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας & Θράκης , Παν/κό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξ/πολης στο Δήμο Αλεξ/πολης » (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 10. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των δύο (02) κτισμάτων του Υπουργείου Υγείας 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας & Θράκης , Παν/κό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξ/πολης σε Πολιτιστικούς – Αθλητικούς Συλλόγους» (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 11. Παράταση της διάρκειας του έργου «Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking (BECENET)» και των σχετικών συμβάσεων του. (Εισηγητής: Γερακόπουλος Χρ)
 12. Έγκριση Απολογισμού Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου για το οικονομικό έτος 2012 ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 13. Έγκριση Απολογισμού Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν.Έβρου για το έτος 2012 ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 14. Έγκριση επιβολής μειωμένου τέλους ή ατελώς παραχώρηση θέσεων στάθμευσης ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 15. Ανάκληση της 188/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την «Παράταση Μείωσης Μισθώματος Δημοτικού κυλικείου» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 16. Έγκριση και παραλαβή της οριστικής μελέτης λιμενικών έργων, τμήματος μελέτης: «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης Δήμου Αλεξανδρούπολης». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 17. Έγκριση και παραλαβή της οριστικής τροποποιητικής μελέτης του έργου «ΟΙΚΟΠΑΡΚΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ» ( Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 18. 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (Εισηγητής: κ. Ουζουνίδης)
 19. Έγκριση ένταξης του έργου: «Έργα Υποδομής στον οικισμό τέρμα της οδού Άβαντος» στο Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007-2013» (Εισηγητής: Παπαντωνίου Ι.)
 20. Έγκριση μελέτης & όρων διακήρυξης του έργου: «Έργα υποδομής στον οικισμό τέρμα της οδού Άβαντος». (Εισηγητής. Παπαντωνίου Ι.)
 21. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγητής. Παπαντωνίου Ι.)
 22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Περίφραξη Χ.Α.Δ.Α.». (Εισηγητής: Αδαμάκης Φ.)
 23. Αποδοχή Δωρεάς Γλυπτών από την Συλλογή του γλύπτη «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 24. Επιστροφή Χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα που αφορούν Δημοτικά Τέλη(ΔΤ) , Δημοτικό Φόρο (Δ.Φ) και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους λογαριασμούς της ΔΕΗ ( Εισηγητής: κ.Φαλέκας Ιωαν.)
 25. Έγκριση μελέτης , τρόπου εκτέλεσης και υποβολής πρότασης για την προμήθεια Εκπαιδευτικού Φωτισμού (Εισηγητής : κ.Φαλέκας Ιωάν)
 26. Κατ’ εξαίρεση οδήγηση πυροσβεστικών οχημάτων του Δήμου από μέλη Εθελοντικών Οργανώσεν κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (Εισηγητής: κ. Ζιώγας Χρήστος)
 27. Τροποποίηση της 43/2013 απόφασης Δ.Σ για την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
 28. Έγκριση της 64/2013 απόφασης του Δ.Σ. του «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ» που αφορά την 3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2013» (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αν)
 29. Έγκριση Οδοιπορικών του κ.Ζητάκη Παναγιώτη, για την εκπροσώπηση του Δήμου μας στην 6η συνάντηση εργασίας των Δήμων του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων στις 12/04/2013 στην Αθήνα. (Πρόεδρος Δ.Σ)
 30. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου (Πρόεδρος Δ.Σ)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς