πάμε μπροστά

Δευτέρα

20

Μάιος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 11η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 20/05/2013 και ώρα 17:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 16/05/2013
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. 28022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 20/05/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις
 2. Έγκριση 5η Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου , οικ.έτους 2013 (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ)
 3. Τροποποίηση σημείων του Κανονισμού Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς (όπως εγκρίθηκε με την 465/2012 Α.Δ.Σ (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 4. Τροποποίηση της 835/2011 Α.Δ.Σ περί καθορισμού όρων χορήγησης άδειας συμμετοχής και λειτουργίας στη Συγκέντρωση Παραγωγών Σαββάτου (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 5. Έγκριση απαλλαγής Υπολόγου – Απόδοση Λογαριασμού Εντάλματος Προπληρωμής (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 6. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής – Βασιλειάδη Ελευθέριου του Κίμωνα (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ)
 7. Διαγραφή προστίμου αυθαίρετης κατασκευής – Σαλή Ογλού Μπουρχάν του Χαληλ (Εισηγητής :κ. Γερακόπουλος Χρ)
 8. Διαγραφή προστίμου αυθαίρετης κατασκευής – Μινάρδου Θεόδωρου του Αντωνίου (Εισηγητής :κ. Γερακόπουλος Χρ)
 9. Εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθμ 572/2012 απόφασης Δ.Σ περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Φερών στο Ο.Τ 58 (Εισηγητής Μαστορόπουλος Διονύσιος)
 10. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Νηπιαγωγείου Παλαγίας». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 11. Έγκριση χορήγηση παράτασης του έργου: «Κατασκευή έργου υποδομής για την Βιοκαλλιέργεια». (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 12. Εξέταση ένστασης του αναδόχου του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Καλλικρατικού Δήμου 2012-2015» κατά της υπ’ αριθμ. 19483/2-4-2013 απόφασης έκπτωσης. (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι.)
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή στέγης δημοτικού σχολείου Μάκρης». (Εισηγ. Ζητάκης Π.)
 14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « ΟΙΚΟΠΑΡΚΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 15. Αποδοχή Δωρεάς Γλυπτών από την Συλλογή του γλύπτη «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 16. Έγκριση καταχώρησης διαφήμισης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο διαφημιστικό έντυπο της αεροπορικής εταιρείας AEGEAN AIRLINES για τις πτήσεις Αγ. Πετρούπολη –Αλεξανδρούπολη και άλλων προορισμών της Ρωσίας. (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος)
 17. Έγκριση του νέου λογότυπου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
 18. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Εισηγητής: κ. Ουζουνίδης Γεώργιος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς