πάμε μπροστά

Τετάρτη

22

Μάιος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 12η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 21/05/2013 και ώρα 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 17/05/2013
Αριθ. Πρωτ. 28628

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 22/05/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Νέου Κολυμβητηρίου Δήμου Αλεξανδρούπολης ( Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς