πάμε μπροστά

Τετάρτη

29

Μάιος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. 28/5/2013 – Ψήφισμα για επίτιμο δήμαρχο κ. Νίκο Κουκουράβα

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Επίσημα Πρακτικά, Ημερήσια Διάταξη, Ψηφίσματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης , σε έκτακτη συνεδρίαση του που έγινε την 28 Μαΐου 2013 λόγω της αποδημίας του επίτιμου Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, Νίκου Κουκουράβα, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω:

  1. Να παραστεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο στην νεκρώσιμο ακολουθία του εκλιπόντος
  2. Η κηδεία θα γίνει με δημοτική δαπάνη.
  3. Αντί στεφάνου να κατατεθεί το ποσό των 300 € στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» κατόπιν εκφρασθείσας επιθυμίας του ιδίου και των οικείων του
  4. Να απονείμει το Μετάλλειο Τιμής Α’ Κατηγορίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης
  5. Να δοθεί το όνομά του σε οδό της Αλεξανδρούπολης.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Πρόεδρος

Αγγλιάς Θεόδωρος