πάμε μπροστά

Δευτέρα

10

Ιούνιος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 14η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 10/06/2013 και ώρα 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 06/06/2013
Αριθ. Πρωτ. 34296

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 10/06/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις
 2. Ανάληψη υποχρέωσης οφειλών της υπό εκκαθάρισης Επιχείρησης ΔΗΚΕΑΛ προς τους εργαζόμενους ( Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ)
 3. Ανάθεση με διαπραγμάτευση μέρους της προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των μονάδων ειδικής αγωγής του Δήμου Αλεξ/ πολης καθώς και των τμημάτων ένταξης Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης (Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ)
 4. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας έως 15.000 € ( Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ)
 5. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και τρόπου εκτέλεσης αυτής (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 6. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους για πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων (Εισηγητής: Γερακόπουλος Χρ)
 7. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους στο όνομα του κ. Κιναλόπουλου Ιωάννη (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ )
 8. Διαγραφή οφειλών από Βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους λόγω παραβάσεων Κ.Ο.Κ» (Εισηγητής: κ.Γερακόπουλος Χρ)
 9. ‘Έγκριση Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής Δικαιούχων Έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης Α’ Κοινωνικό Βοηθειών. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 10. Διαγραφή οφειλής της Τουραντζίδου Ελένης του Πέτρου από τον Χρηματικό Κατάλογο 902/2013 λόγω αποπληρωμής μέρους της οφειλής (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 11. Άνοιγμα καταθετικού λογαριασμού για τη διαχείρισης της πάγιας προκαταβολής (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 12. Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Μάκρης Αλεξανδρούπολης {μέχρι 2μήνες} για το έτος 2013 (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 13. Παράταση της διάρκειας του έργου «Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking (BECENET)» και των σχετικών συμβάσεων του. ( Εισήγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 14. Έγκριση χορήγηση παράτασης του έργου: «Συντήρηση κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Αρίστηνου και ανάπλαση εξωτερικού χώρου». (Εισηγ. κ. Καναρίδης Ευάγγ.)
 15. Αποδοχή δωρεάς προς χρήση από την Περ. Ενότητα Έβρου χωματουργικών μηχανημάτων ( Εισηγητής: κ. Ουζουνίδης Γεωρ.)
 16. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους της Δημοτικής Ενότητας Φερών ( Εισηγητής: κ. Γκότσης Νικολαος)
 17. Έγκριση Εκπροσώπησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην 4η Τελετή Συνάντησης του Συμφώνου των Δημάρχων στις Βρυξέλλες ( Εισηγητής: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 18. Τροποποίηση της 47/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά των ορισμό μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης”. (Εισηγητής: κ. Σπηλιοτόπουλος Αντ.)
 19. Έγκριση της 87/2013 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ « ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» που αφορά την 4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2013» (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντ.)
 20. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου ( Εισηγητής : κ. Πρόεδρος Δ.Σ)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς