πάμε μπροστά

Παρασκευή

28

Ιούνιος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

ΟΧΙ στη μείωση μισθωμάτων στα σχολικά κυλικεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια

Μπίκος Χρήστος, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μπίκος Χρήστος, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σε συνεδρίασή της την Πέμπτη 06/06/2013, η Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης αποφάσισε κατά πλειοψηφία να απορρίψει την πρόταση του προέδρου της για μείωση των  μισθωμάτων στα κυλικεία της Β/βάθμιας εκπαίδευσης.

Προηγήθηκε αίτημα των εκμισθωτών των κυλικείων σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το οποίο ζητούσαν τη μείωση των μισθωμάτων κατά 30% λόγω της επιβολής μείωσης 30% στις τιμές ορισμένων ειδών που πωλούνται στα κυλικεία των σχολείων με την απόφαση υπ’αριθμ. Α4-442/30-08-2012 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής κ. Χρήστος Μπίκος πρότεινε τη μείωση των μισθωμάτων κατά 20% ενώ το μέλος της επιτροπής κ. Μπόγλου Δημήτριος αντιπρότεινε το μίσθωμα των κυλικείων κατά 10%. Τα υπόλοιπα παρόντα μέλη, όμως, της επιτροπής είχαν διαφορετική άποψη και καταψήφισαν τη μείωση των μισθωμάτων, με το σκεπτικό ότι δεν έχει εκδοθεί καμία σχετική απόφαση από το αρμόδιο Υπουργείο σύμφωνα με την οποία να προβλέπεται η μείωση των μισθωμάτων.

Διαβάστε την ανάρτηση στο Διαύγεια κάνοντας κλικ εδώ ή κατεβάστε το PDF κάνοντας κλικ εδώ.

Κατεβάστε το ΦΕΚ 2432/04-09-2012 που καθορίζει τις ανώτατες τιμές προϊόντων στα σχολικά κυλικεία, κάνοντας κλικ εδώ ή δείτε τον ακόλουθο πίνακα από το εν λόγω ΦΕΚ:

Ανώτατες τιμές προϊόντων σχολικών κυλικείων - Αγορανομική Διάταξη 3/2012 (ΦΕΚ 2432/04-09-2012)

Ανώτατες τιμές προϊόντων σχολικών κυλικείων – Αγορανομική Διάταξη 3/2012 (ΦΕΚ 2432/04-09-2012)