πάμε μπροστά

Σάββατο

29

Ιούνιος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Με έκπτωση 61,05% ο προτεινόμενος μελετητής για την Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαγωνισμοί, Διαύγεια, Κυκλοφοριακή Μελέτη, Μεγάλα θέματα δήμου, Προκηρύξεις

Περιοχή Ι Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Αλεξανδρούπολης

Περιοχή Μελέτης 1 της Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Αλεξανδρούπολης

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια το Πρακτικό ΙΙΙ σε συνέχεια της χθεσινής (Παρασκευής 28/6/2013) συνεδρίασης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: “Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης”.

Την επιτροπή αποτελούν οι κ.κ. Μπρίκα Αικατερίνη, Πολουξίδου Ειρήνη και Μαυράκη Χριστίνα οι οποίες και προέβησαν σε δημόσιο άνοιγμα των φακέλων της “Οικονομικής Προσφοράς” των διαγωνιζομένων που δεν αποκλείστηκαν σύμφωνα με το Πρακτικό ΙΙ.

Αφού βαθμολογήθηκαν οι παραδεκτές “Οικονομικές Προσφορές” και ελήφθησαν υπόψην οι βαθμολογίες των Τεχνικών Προσφορών του Πρακτικού ΙΙ, προέκυψε ο παρακάτω πίνακας σταθμισμένης βαθμολογίας της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου μελετητικού σχήματος:

Τελικός Πίνακας Βαθμολογίας και Κατάταξης του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης "Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης"

Τελικός Πίνακας Βαθμολογίας και Κατάταξης του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης “Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης”

Με βάση τα στοιχεία του πιο πάνω πίνακα, η Επιτροπή εισηγήθηκε την ανάθεση της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης “Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης” στο μελετητικό σχήμα: “ΔΟΜΙΤΣΟΓΛΟΥ Σύμβουλοι Μηχανικοί – Βόσκογλου Ν. και ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ“, με οικονομική προσφορά 131.070,06 ευρώ χωρίς ΦΠΑ  και έκπτωση 61,05% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της Υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία τοιχοκόλλησης του Πρακτικού ΙΙΙ στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Διαβάστε την ανάρτηση του Πρακτικού ΙΙΙ στο Διαύγεια κάνοντας κλικ εδώ ή κατεβάστε το PDF κάνοντας κλικ εδώ.

Δείτε παλιότερη ανάρτησή μας με λεπτομερείς χάρτες για την Κυκλοφοριακή Μελέτη, όπως μας τους είχε παραχωρήσει ο κ. Παπαντωνίου Γιάννης, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, κάνοντας κλικ εδώ.