πάμε μπροστά

Σάββατο

6

Ιούλιος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ξεκίνησαν οι εργασίες αποξήλωσης δομικών αμιαντούχων στοιχείων στο πάρκο Παρμενίωνα

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, Δημοσιεύματα, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ιστοσελίδες, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη, Φωτογραφίες/Γραφικά

Global Waste Solutions ΕΠΕ - Αφαίρεση αμιάντου στο Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη

Global Waste Solutions ΕΠΕ – Αφαίρεση αμιάντου στο Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη (πηγή φωτό: Δελτίο Τύπου δήμου Αλεξανδρούπολης)

Την Τρίτη 2/7/2013 και ώρα 08:38 αναρτήθηκε στο Διαύγεια η έγκριση του σχεδίου για την εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης δομικών αμιαντούχων στοιχείων στα πλαίσια του έργου: “Εκσυγχρονισμός παλαιών χώρων Στρατοπέδου Παρμενίων – Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη” από την εταιρεία “GWS Διαχείριση Αποβλήτων ΕΠΕ” (Global Waste Solutions).

Σύμφωνα με το έγγραφο της ανάρτησης, οι εργασίες αφορούν στην αποξήλωση και οριστική διάθεση στοιχείων αμιαντοτσιμέντου (κυματοειδή φύλλα ΕΛΕΝΙΤ, χρυσότιλος αμίαντος δεσμευμένος σε τσιμέντο) που βρίσκονται στις στέγες των κτιρίων του Οικοπάρκου, συνολικής επιφάνειας 1.000 τ.μ. και εκτιμώμενου βάρους αποβλήτων 14 τόνων.

Θα εφαρμοστεί η “στεγνή” μέθοδος απομάκρυνσης με ψεκασμό του αμιαντοτσιμέντου στα σημεία σύνδεσης με διαβροχή μείγματος νερού με διάλυμμα PVA ώστε να συγκρατούνται κατά το δυνατόν καλύτερα ίνες που τυχόν θα απελευθερωθούν από τις πλάκες αμιαντοτσιμέντου κατά την αποξήλωση.

Μετά την αποξήλωση τα υλικά θα συσκευαστούν κατάλληλα σε ειδικούς σάκους big bags και θα μεταφερθούν σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων στη Γερμανία.

Στα μέτρα ασφαλείας, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι εργασίες αφαίρεσης  θα γίνουν σε ημέρες άπνοιας ή χαμηλής έντασης ανέμων ώστε να μην ευνοηθεί η διασπορά τυχόν διαφυγόντων ινών αμιάντου. Απαγορεύεται ρητά η χρήση ηλεκτρικών ή πνευματικών εργαλείων καθώς δε θα γίνει θραύση ή κοπή του αμιάντου. Η αφαίρεση θα γίνει μηχανικά με χρήση απορροφητικής σκούπας με ειδικό φίλτρο συγκράτησης των ινών αμιάντου. Μικρά σπασμένα τεμάχια θα συλλέγονται άμεσα και θα τοποθετούνται άμεσα στους ειδικούς σάκους. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποξήλωσης θα διενεργείται δειγματοληψία και μετρήσεις ινών αμιάντου στον αέρα. Στο τέλος των εργασιών θα γίνουν μετρήσεις ινών αμιάντου από πιστοποιημένο εργαστήριο ώστε να εκδοθεί “Πιστοποιητικό Καθαρότητας” και να προχωρήσουν οι λοιπές εργασίες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της αναδόχου εταιρείας GWS, η έκθεση σε αμίαντο μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση προβλημάτων υγείας για όσους εκτίθενται στις ίνες του αμίαντου που υπάρχουν στον αέρα και οι οποίες μπορεί να εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω του αναπνευστικού συστήματος.

Global Waste Solutions ΕΠΕ - Αφαίρεση αμιάντου στο Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη

Global Waste Solutions ΕΠΕ – Αφαίρεση αμιάντου στο Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη (πηγή φωτό: Δελτίο Τύπου δήμου Αλεξ/πολης)

Διαβάστε την ανάρτηση στο Διαύγεια κάνοντας κλικ εδώ.