πάμε μπροστά

Σάββατο

6

Ιούλιος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ξεκινούν οι διαδικασίες κατεδάφισης καλυβών στο Δέλτα Έβρου

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δέλτα Έβρου, Δημοσιεύματα, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ιστοσελίδες, Μεγάλα θέματα δήμου

Καλύβες στο Δέλτα Έβρου (πηγή φωτό: alexpolisonline.blogspot.gr)

Καλύβες στο Δέλτα Έβρου (πηγή φωτό: alexpolisonline.blogspot.gr)

Με δεκαεννέα αναρτήσεις στο Διαύγεια προχθές, Πέμπτη 4/7 και χθες, Παρασκευή 5/7/2013, ανακοινώθηκε η κατεδάφιση 19 καλυβών στο Δέλτα του Έβρου.

Οι αναρτήσεις είχαν τίτλο: «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση».

Σε αυτές αναφέρονται οι κλητεύσεις του Μάη 2013 για κατεδάφιση των κτισμάτων (με αποδεικτικό θυροκόλλησης στα κτίσματα στο Δέλτα Έβρου), οι εκθέσεις αυτοψίας δασολόγου του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης από τις οποίες προκύπτει ότι ο κύριος ή νομέας ή κάτοχος ή εργολάβος των παράνομων κτισμάτων δεν προέβη σε καμία ενέργεια απομάκρυνσης των παρανόμων επεμβάσεων και οι αποφάσεις κατεδάφισης των παράνομων κατασκευών οι οποίες θα γίνουν εκτελεστές μετά την τελεσιδικία τους.

Για όλες τις καλύβες αναφέρονται οι συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ’87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987).

Κατά των αποφάσεων υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θράκης εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή τη θυροκόλληση στο κτίσμα, καθώς και υποβολή αίτησης αναστολής εκτέλεσης τους.

Δείτε αναλυτικά και τις δεκαεννέα αναρτήσεις κάνοντας κλικ στις παρακάτω συνδέσεις:

 1. 04/07/2013 13:52:24 ΑΔΑ: ΒΛ49ΟΡ1Υ-ΔΙΙ «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – καλύβα και κιόσκι από λαμαρίνα και ξύλο σε βάση σκυροδέματος στη δασική θέση “Σκέπη” περιοχής Δέλτα Έβρου
 2. 04/07/2013 14:23:15 ΑΔΑ: ΒΛ49ΟΡ1Υ-ΟΙΒ «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – Δύο καλύβες από τούβλα και λαμαρίνα αντίστοιχα, κιόσκι σε βάση σκυροδέματος στη δασική θέση “Σκέπη” περιοχής Δέλτα Έβρου
 3. 05/07/2013 08:33:53 ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΟΡ1Υ-42Α «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – Καλύβα από λαμαρίνα και ξύλο στη δασική θέση “Σκέπη” περιοχής Δέλτα Έβρου
 4. 05/07/2013 08:51:38 ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΟΡ1Υ-Ε59 «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – Καλύβα από λαμαρίνα και ξύλο με στέγη από λαμαρίνα στη δασική θέση “Μέσο της ευθυγράμμισης του Ποταμού Έβρου” περιοχής Δέλτα Έβρου
 5. 05/07/2013 09:07:55 ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΟΡ1Υ-ΠΥΝ «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – Καλύβα από λαμαρίνα και ξύλο με στέγη από λαμαρίνα στη δασική θέση “Μέσο της ευθυγράμμισης του Ποταμού Έβρου” περιοχής Δέλτα Έβρου
 6. 05/07/2013 09:29:41 ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΟΡ1Υ-5ΧΞ «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – Καλύβα από λαμαρίνα και ξύλο με στέγη από λαμαρίνα στη δασική θέση “Μέσο της ευθυγράμμισης του Ποταμού Έβρου” περιοχής Δέλτα Έβρου
 7. 05/07/2013 09:51:09 ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΟΡ1Υ-ΘΒΩ «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – Καλύβα από λαμαρίνα και ξύλο με στέγη από λαμαρίνα στη δασική θέση “Μέσο της ευθυγράμμισης του Ποταμού Έβρου” περιοχής Δέλτα Έβρου
 8. 05/07/2013 10:23:42 ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΟΡ1Υ-2Ν7 «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – Καλύβα από λαμαρίνα και ξύλο με στέγη από αμίαντο στη δασική θέση “Σκέπη” περιοχής Δέλτα Έβρου
 9. 05/07/2013 10:46:32 ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΟΡ1Υ-ΨΜ1 «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – Καλύβα από λαμαρίνα και ξύλο που εδράζεται σε βάση από σκυρόδεμα στη δασική θέση “Νότια ευθυγράμμιση Ποταμού Έβρου” περιοχής Δέλτα Έβρου
 10. 05/07/2013 10:59:29 ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΟΡ1Υ-ΡΚ3 «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – Καλύβα από λαμαρίνα και ξύλο στη δασική θέση “Νότια ευθυγράμμιση Ποταμού Έβρου” περιοχής Δέλτα Έβρου
 11. 05/07/2013 11:16:37 ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΟΡ1Υ-ΦΝΖ «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – Καλύβα από λαμαρίνα και ξύλο με στέγη από λαμαρίνα στη δασική θέση “Ανεβαίνοντας από το φράγμα ευθυγράμμισης δεξιά, απέναντι από το Νεραϊδότοπο” περιοχής Δέλτα Έβρου
 12. 05/07/2013 11:33:50 ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΟΡ1Υ-ΙΝΜ «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – Καλύβα από τούβλα που εδράζεται σε βάση σκυριδέματος στη δασική θέση “Νότια της ευθυγράμμισης του Ποταμού Έβρου” περιοχής Δέλτα Έβρου
 13. 05/07/2013 11:55:49 ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΟΡ1Υ-3ΨΒ «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – Καλύβα από λαμαρίνα και ξύλο που εδράζεται σε βάση σκυροδέματος στη δασική θέση “Μέσο της ευθυγράμμισης του Ποταμού Έβρου” (ανεβαίνοντας από τη θάλασσα αριστερά) περιοχής Δέλτα Έβρου
 14. 05/07/2013 12:12:37 ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΟΡ1Υ-Ο0Ι «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – Καλύβα από λαμαρίνα και ξύλο με στέγη από λαμαρίνα στη δασική θέση “Μέσο της ευθυγράμμισης του Ποταμού Έβρου” (ανεβαίνοντας από τη θάλασσα αριστερά) περιοχής Δέλτα Έβρου
 15. 05/07/2013 12:28:31 ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΟΡ1Υ-9Ε5 «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – Καλύβα από λαμαρίνα και ξύλο με στέγη από λαμαρίνα στη δασική θέση “Φράγμα της ευθυγράμμισης του Ποταμού Έβρου” περιοχής Δέλτα Έβρου
 16. 05/07/2013 12:47:52 ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΟΡ1Υ-ΜΟΝ «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – Καλύβα από λαμαρίνα και ξύλο στη δασική θέση “Νότια της ευθυγράμμισης του Ποταμού Έβρου” περιοχής Δέλτα Έβρου
 17. 05/07/2013 13:00:33 ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΟΡ1Υ-ΛΧΝ «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – Καλύβα από λαμαρίνα και ξύλο με στέγη από λαμαρίνα στη δασική θέση “Φράγμα της ευθυγράμμισης του Ποταμού Έβρου” περιοχής Δέλτα Έβρου
 18. 05/07/2013 13:12:37 ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΟΡ1Υ-ΨΔ4 «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – Καλύβα από λαμαρίνα και ξύλο με στέγη από λαμαρίνα στη δασική θέση “Εκβολές της ευθυγράμμισης του Ποταμού Έβρου” περιοχής Δέλτα Έβρου
 19. 05/07/2013 13:30:18 ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΟΡ1Υ-94Π «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – Καλύβα από λαμαρίνα και ξύλο με στέγη από λαμαρίνα που εδράζεται σε βάση από σκυρόδεμα στη δασική θέση “Νότια της ευθυγράμμισης του Ποταμού Έβρου” περιοχής Δέλτα Έβρου