πάμε μπροστά

Τετάρτη

17

Ιούλιος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 17η ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 17/07/2013 και ώρα 18:45

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

 Αλεξανδρούπολη  11/07/2013
Αριθ. Πρωτ. 45227

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 17/07/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:45 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

  • Έγκριση Απολογισμού & Ισολογισμού, αποτελέσματα χρήσεως και έκθεση της χρήσεως 2012 ( Εισηγητής: κ. Κυρτσίδης Αργ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς