πάμε μπροστά

Τετάρτη

17

Ιούλιος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 18η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 17/07/2013 και ώρα 19:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δέλτα Έβρου, Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικονομικά δήμου, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  11/07/2013
Αριθ. Πρωτ. 45228

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 17/07/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

  • Αποδοχή όρων δανείου από το Τ.Π κ Δ. για κατασκευή σφαγείου στις Φέρες.(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
  • Διαχείριση του ΔΕΛΤΑ του Έβρου και καθεστώς Καλυβών (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θεόδωρος Αγγλιάς