πάμε μπροστά

Παρασκευή

19

Ιούλιος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Προτάσεις Γιάννη Λασκαράκη για το Δέλτα Έβρου

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Ανεπίσημα Πρακτικά, Γιάννης Λασκαράκης, Δέλτα Έβρου, Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτικών Συμβούλων, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη, Μεγάλα θέματα δήμου

Γιάννης Λασκαράκης, Ανεξάρτητος Δημοτικός ΣύμβουλοςΟ ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Γιάννης Λασκαράκης απέστειλλε στους δημοτικούς συμβούλους κείμενο θέσεων-προτάσεών του για το θέμα του Δέλτα Έβρου.

Το θέμα συζητήθηκε στο περασμένο δημοτικό συμβούλιο της Τετάρτης 17/07/2013 και θα συζητηθεί εκ νέου στη συνεδρίαση της ερχόμενης Δευτέρας στο ξενοδοχείο Grecotel παρουσία και άλλων θεσμικών φορέων.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Αλεξανδρούπολη 17-07-13

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

Είναι γνωστό ότι οι προστατευμένες περιοχές , όπως ο μοναδικός υγροβιότοπος του Δέλτα του Έβρου, μπορούν και πρέπει να αναδειχθούν σε τόπους αγαστής συνύπαρξης ανθρώπου και περιβάλλοντος , σε τόπους αειφόρου ανάπτυξης.

Αντί αυτού, στο Δέλτα του Έβρου υπάρχει συνεχής υποβάθμιση του υγροβιότοπου, με τις ανεξέλεγκτες ανθρώπινες δραστηριότητες, αρκετές από τις οποίες, σύμφωνα με καταγγελίες του Φορέα Διαχείρισης και του Δασαρχείου , είναι παράνομες και αντίθετες με τις διεθνείς συνθήκες και την ΚΥΑ 4110/07, αλλά και με το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών, σε σχέση με την ανάπτυξη του τουρισμού, της αλιείας, αλλά και των νόμιμων κυνηγητικών δραστηριοτήτων.

Έχοντας αυτά υπόψη μου, προτείνω το παρακάτω σχέδιο για την αναβάθμιση του βιότοπου και τη διαχείριση του Δέλτα , με βάση τις αρχές του σεβασμού των θεσπισμένων κανόνων προστασίας του, της επιστήμης, της αειφόρου ανάπτυξης και της τουριστικής του αξιοποίησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Με βάση τις εμπειρίες άλλων βιότοπων (Λίμνες Κερκίνης , Πρεσπών κλπ), είναι δυνατή και επιβεβλημένη η συνεργασία η Φορέα Διαχείρισης με τον οικείο Δήμο και άλλους φορείς για την προστασία, αλλά και την αναπτυξιακή αξιοποίηση των βιότοπων.

Στη περίπτωση του Δέλτα του Έβρου είναι απαραίτητη η συνεργασία του Φορέα Διαχείριση, του Δήμου Αλεξανδρούπολης και άλλων φορέων (π.χ. Περιφέρεια ΑΜΘ), με βάση προγραμματική σύμβαση που θα υπογραφεί από τους αντίστοιχους φορείς.

Με τον τρόπο αυτό θα αξιοποιούνται τα κονδύλια που διαθέτει ο κάθε φορέας και θα υπάρχει η δυνατότητα να εξασφαλισθούν και επί πλέον κονδύλια για τη χρηματοδότηση ενός καινοτόμου αναπτυξιακού προγράμματος, με όρους αειφορίας και βιωσιμότητας.

Πρόσφατα η Διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας ΑΜΘ, χρηματοδότησε σημαντικές δράσεις στο Δέλτα του Έβρου, για την κατασκευή εγκαταστάσεων αλιευτικών δραστηριοτήτων στις θέσεις στο Δέλτα και για την οικοτουριστική αξιοποίηση και τις υποδομές.

Είναι επίσης δυνατόν να λειτουργεί υποστηρικτικά και σε στενή συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης, η Εταιρεία Προστασίας του Δέλτα, κατά τα πρότυπα της αντίστοιχης εταιρείας στις Πρέσπες, με τη συμμετοχή οικολογικών οργανώσεων και επιστημονικών φορέων (WWF, Ορνιθολογική εταιρεία, οικολογικές οργανώσεις, κλπ), η οποία πέρα από την επιστημονική της συμβολή, θα έχει δικούς της πόρους από ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. life, ΕΠΕΡΑΑ) και χορηγίες, τους οποίους θα αξιοποιεί για την προστασία και την ανάδειξη του βιότοπου.

Μεταξύ των αντικείμενων της προγραμματικής σύμβασης μπορεί να είναι και τα εξής:

Αυθαίρετες κατασκευές

Κατεδάφιση σταδιακά και σε βάθος χρόνου όλων των αυθαίρετων κατασκευών και αντί αυτών:

 • Κατασκευή μικρών συγκροτημάτων ψαροκαλυβών, με συνεργασία Δήμου και φορέα διαχείρισης, για τους κατ’ επάγγελμα αλιείς, ομοιόμορφες, σε επιλεγμένα σημεία, με οικολογικά υλικά, για την στέγαση ανά 1-2 ψαράδων σε κάθε μία, για αποθήκευση των εργαλείων τους και την προσωρινή διανυκτέρευση . Κατασκευή ξύλινης αποβάθρας σε κάθε συγκρότημα για την πρόσδεση των μπλάβων και την αποβίβαση . Δυνητικά μπορεί να υπάρχει ένα μικρό ετήσιο μίσθωμα.
 • Κατασκευή μικρών ομοιόμορφων κυνηγητικών ή δασικών καταφυγίων , για 10-15 άτομα στο καθένα, με κοιτώνες, κουζίνα και τραπεζαρία, σε 2-3 επιλεγμένα σημεία στην περιοχή Τοπσί , παράλληλα με τα σύνορα, στα οποία θα διαμένουν και θα διανυκτερεύουν οι κυνηγοί κατά την κυνηγητική περίοδο, έναντι ενοικίου. Στις περιόδους που το κυνήγι απαγορεύεται τα καταφύγια φιλοξενούν ομάδες οικοτουριστών ή επιστημόνων ερευνητών, έναντι αμοιβής. Η κατασκευή θα γίνει από την πολιτεία και την διαχείριση θα έχει ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου. Νέοι από τους γύρω οικισμούς αναμένεται να απασχοληθούν στην δραστηριότητα αυτή. Η δυναμικότητα των καταφυγίων θα εξαρτάται από την φέρουσα ικανότητα του κυνηγότοπου και τις εκδιδόμενες άδειες.
 • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (από γεννήτριες ή φωτοβολταϊκά), πόσιμου νερού (τοπικές υδροληψίες) , αποχέτευσης και υπηρεσιών καθαριότητας, με δαπάνες του φορέα και ανταποδοτικά τέλη για τους χρήστες.
 • Συνεννόηση με τους κτηνοτρόφους για την μετατόπιση των μαντριών τους σε επιλεγμένα σημεία , όπου θα κατασκευαστούν υποδομές βόσκησης και ποτίσματος.

Προτάσεις για νέες δράσεις

 • Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου για το Δέλτα και ίδρυση Κέντρου μελέτης των πτηνών, σε συνεργασία με την ορνιθολογική εταιρεία. Το Δέλτα να γίνει το brand name του Δήμου.
 • Μετατροπή του φυλακίου Καραγώγου σε Κέντρο Πληροφόρησης και δημιουργία δύο διαδρομών, μιας σύντομης με είσοδο από Λουτρά και μιας μεγαλύτερης διάρκειας από το φυλάκιο Καραγώγου.
 • Οργάνωση των διαδρομών ξενάγησης με μικρά λεωφορεία και βάρκες, με εναλλακτικές διαδρομές ειδικού ενδιαφέροντος και με διαφορετικά τιμολόγια. Κατάλληλη αξιοποίηση του προσωπικού με πολλαπλά καθήκοντα. Δεκτή και η περιορισμένη συμμετοχή ιδιωτών, αφού πρώτα αδειοδοτηθούν από τον Φορέα Διαχείρισης όπως προβλέπεται άλλωστε και απόν τον Ν 2742/99
 • Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για πιστοποίηση τοπικών προϊόντων με ονομασία προέλευσης ΔΕΛΤΑ Έβρου και διάθεσή τους από επιλεγμένα σημεία ή από τα καταστήματα των γύρω περιοχών. (Κτηνοτροφικά είδη, Ψάρια, γεωργικά προϊόντα κλπ)
 • Ορθολογική διαχείριση του γλυκού νερού με δημιουργία ζώνης γλυκού νερού για μείωση της υφαλμύρηνσης των αγροτικών εκτάσεων .
 • Κίνητρα για την αναβάθμιση των ξενοδοχειακών μονάδων στις Φέρες και στη Τραϊανούπολη , για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών
 • Προβολή και διαφήμιση του υγροβιότοπου στην Ελλάδα και διεθνώς, ως έναν από τους σημαντικότερους του είδους του στην Ευρώπη. Στόχος να γίνει πόλος έλξης για τον οικολογικό τουρισμό και για εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών και εκπαίδευση φοιτητών. Συνεργασία με τις υπόλοιπες Προστατευμένες Περιοχές της Θράκης για κοινή καμπάνια . Συνεργασία με την Τουρκική Πλευρά για προσέλκυση επισκεπτών και επιστημόνων από τη γειτονική χώρα.
 • Σύνταξη μελέτης για την τροποποίηση της ΚΥΑ, για την εναρμόνισή της με την υλοποίηση των παραπάνω
 • Αυστηρός έλεγχος των εισερχομένων , της νομιμότητας των χρηστών του βιότοπου και των δραστηριοτήτων στις «καλύβες»

Τα οφέλη από το σημαντικό και φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα , που θέτει επί τέλους «το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων» , θα είναι πολλά και στο επίπεδο της προστασίας και στο επίπεδο της ανάπτυξης:

 • Εκκαθάριση του βιότοπου από τα αντιαισθητικά αυθαίρετα κτίσματα, αναβάθμιση της αισθητικής και της καθαριότητας
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με νέες επενδύσεις στον οικολογικό τουρισμό.
 • Αύξηση του τοπικού εισοδήματος, με την προώθηση των πιστοποιημένων τοπικών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Σύλληψη φορολογητέας ύλης που διαφεύγει με τις παράνομες μισθώσεις και τις αυθαίρετες κατασκευές
 • Αύξηση του εισοδήματος για τους αγρότες κτηνοτρόφους και αλιείς της περιοχής
 • Έλεγχος του παράνομου κυνηγιού και αλιείας και άλλων παραβάσεων του νόμου.
 • Διατήρηση της παρουσίας του ανθρώπου σε μια ευαίσθητη περιοχή.
 • Αρμονική συνύπαρξη Ανθρώπου και Φύσης στα πλαίσια της ήπιας και βιώσιμης ανάπτυξης και της ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων, με την προστασία απειλούμενων ειδών, καθώς και με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει υποχρέωση να συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση του υγροβιότοπου και στην ορθολογική διαχείριση ενός πολυτίμου πλουτοπαραγωγικού πόρου , ο οποίος δεν είναι «κτήμα» κανενός και είναι δυνατόν να αποτελέσει το «σήμα κατατεθέν» του Δήμου μας και σημαντικό μοχλό για την ανάπτυξή του.