πάμε μπροστά

Τετάρτη

24

Ιούλιος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 17η ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 24/07/2013 και ώρα 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικονομικά δήμου, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  19/07/2013
Αριθ. Πρωτ. 46912

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 24/07/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30  προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΕΙΔΙΚΗ  συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση Απολογισμού & Ισολογισμού, αποτελέσματα χρήσεως και έκθεση της χρήσεως 2012 (Εισηγητής: κ. Κυρτσίδης Αργ.)

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Ευάγγελος Θεοδώρου