πάμε μπροστά

Τετάρτη

24

Ιούλιος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 20η τακτική συνεδρίαση ΔΣ την Τετάρτη 24/07/2013 ώρα 18:45

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 19/07/2013
Αριθ. Πρωτ. 46913

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 24/07/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:45 προσέλθουν στην αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις
 2. Διαγραφή οφειλών από Βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους
 3. Διαγραφές προστίμων αυθαίρετης κατασκευής ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 4. Τροποίηση της υπ’αριθμ 603/2011 απόφασης του Δ.Σ περί συγκρότησης επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 5. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 104/2013 ΑΔΣ με θέμα « Παραλαβή της μελέτης «πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού στην περιφερειακή οδό» (Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διονύσιος)
 6. Παραίτηση τμημάτων ακινήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης υπέρ του Ιερού Τεμένους Μάκρης (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 7. Έγκριση αποδοχής δωρεάν παραχώρησης προς χρήση του προωθητή γαιών με αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΥ 3062 από το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή εσωτερικών χώρων κτιρίου Δημ. Κοιν. Πέπλου Φερών». (Εισηγητής. κ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 9. Έγκριση 2ου ΑΠΕ – 1η Συμπληρωματική Σύβαση του έργου: «Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη». (Εισηγητής. κ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 10. Έγκριση 2ου ΑΠΕ – 2ου ΠΚΤΜΝΕ – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Δημιουργία σύγχρονων παιδότοπων». (Εισηγητής. κ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 11. Έγκριση 3ου ΑΠΕ – Ισοζυγίου με χρήση των επί έλασσον δαπανών και χρήση απροβλέπτων του έργου: «Κατασκευή Νηπιαγωγείου Παλαγίας» Δήμου Αλεξ/πολης. (Εισηγητής. κ.Καναρίδης Ευάγγελος)
 12. Ορισμός εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης της πράξης: «Κατασκευή και προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού εξοπλισμού Περιφερειακού Ιατρείου Φερών». (Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 13. Έγκριση προτεινόμενου οικονομικού ανταλλάγματος για την παραχώρηση χρήσης του ΑΒΚ 2707 δημοσίου ακινήτου, για την Κατασκευή Λυκείου Φερών. (Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αγροτική Οδοποιΐα Δ.Ε. Φερών». (Τανταλάκης) (Εισηγητής: κ. Παπαντωνίου Ιωάννης)
 15. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης για την σύνταξη της μελέτης: «Βελτίωση βατότητας οδού πρόσβασης οικισμού Αγνάντιας»(Εισηγητής: κ. Παπαντωνίου Ιωάννης)
 16. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης περιοχής ΒΙΠΑ κυριότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης». (Εισηγητής: κ.Παπαντωνίου Ιωάννης)
 17. Έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή ποτιστρών δημοτικών ενοτήτων Αλεξ/πολης και Φερών». (Εισηγητής: Παπαντωνίου Ιωάννης)
 18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Καλλικρατικού Δήμου 2012 – 2015» (Εισηγητής:κ.Παπαντωνίου Ιωάννης)
 19. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική Οδοποιΐα Δημοτικής Ενότητας Αλεξ/πολης» (Εισηγητής: κ.Παπαντωνίου Ιωάννης)
 20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πάρκου Ανατολικής Θράκης». (Εισηγητής: κ. Ζητάκης Παναγιώτης)
 21. Έγκριση της 90/2013 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ η οποία αφορά την «ανάκληση της 63/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας , Αλληλεγγύης , Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 22. Έγκριση της 37/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΠΟΚΔΑ» η οποία αφορά την «Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Νέου Κλειστού Κολυμβητηρίου» (Εισηγητής: κ. Σεφεριάδης Σάββας)
 23. Έγκριση οδοιπορικών του Δημοτικού Συμβούλου , κ. Ζητάκη Παναγιώτη, για την μετάβαση στο Καστελόριζο 6-7 Ιουνίου όπου εκπροσώπησε τον Δήμο Αλεξανδρούπολης σε συνέδριο του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών πόλεων (Εισηγητής: κ. Αντιπρόεδρος Δ.Σ )

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευάγγελος Θεοδώρου