πάμε μπροστά

Δευτέρα

12

Αύγουστος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 23η τακτική συνεδρίαση ΔΣ τη Δευτέρα 12/08/2013 ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 08/08/2013
Αριθ. Πρωτ. 52722

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 12/08/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 προσέλθουν στην αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε συνεδρίαση, της εξ αναβολής, λόγω μη απαρτίας, της ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίαση της 05/08/2013, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:

  1. Συμμετοχή του Δήμου στα πλαίσια της πρόσκλησης 1.16 του ΕΠΠΕΡΑΑ για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και ενσωμάτωσης Α.Π.Ε. στο νέο κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης» ( Εισηγητής: κ. Φαλέκας Ιωάννης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς