πάμε μπροστά

Δευτέρα

12

Αύγουστος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 24η τακτική συνεδρίαση ΔΣ τη Δευτέρα 12/08/2013 ώρα 18:15

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 08/08/2013
Αριθ. Πρωτ. 52723

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 12/08/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:15 προσέλθουν στην αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάφορες Ενημερώσεις – Αιτήσεις
 2. Έγκριση Δαπανών Γραφείου Εθελοντισμού (Εισηγητής : κ. Μακρή Κ)
 3. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων ( Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ)
 4. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους , λόγω παραβάσεων Κ.Ο.Κ ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 5. Διαγραφή οφειλής τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων από χρηματικό κατάλογο Π.Ο.Ε λόγω λανθασμένης εγγραφής ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 6. Έγκριση καταβολής προστίμων στην Δ.Ο.Υ ( Εισηγητής; κ. Γερακόπουλος Χρ)
 7. Ανάληψη των εξόδων κηδείας του τ. Δημάρχου ,κ. Ν.Κουκουράβα, από τον Δήμο ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 8. Έγκριση χορήγησης επιπλέον δύο (2) θέσεων άδειας κατάληψης χώρου από παραγωγούς ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 9. Διαγραφή ποσού μισθώματος από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο έτους 2013 , της « Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε» , λόγω εξόφλησης με οίκοθεν βεβαιωτικό σημείωμα. ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 10. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής δικαιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Α’ κοινωνικών βοηθειών. ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 11. Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων Β’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013. ( Εισηγητής: κ. Κατσιάνης )
 12. Έγκριση Απαλλαγής Υπολόγου ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 13. Έγκριση δαπανών συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολη στα εργαστήρια επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του έργου «BECENET» του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 14. Έγκριση Απονομής μεταλλείου Α΄Τιμής στους Καθηγητές Πανεπιστημίων κ.κ Αρίκα Κυριάκου, Τέντε Ιωάννη, Ζάγκα Θεοχάρη, , Τριανταφυλλίδη Γεώργιο, Παναγιωτόπουλο Κυριάκο, Δημητριάδη Σαράντη και στη Βουλευτή του Καναδά , κ. Νίκη Άστον. ( Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 15. Έγκριση απονομής μεταλλείου Β’ Τιμής στους Πρωταθλητές Ελλάδος στο Beach Volley ( Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 16. Προσωρινή μετακίνηση χώρου συγκέντρωσης παραγωγών Σαββάτου (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος )
 17. Επαναπρόσληψη Υπαλλήλων πρώην ΔΕΠΕΑ ( Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 18. Δωρεά των με αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΙ 4006, ΚΗΙ 4013 και ΚΗΙ 4018 οχημάτων του Δήμου μας στο Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου μας « Α.Π.Ο.Κ.Δ.Α» ( παρ.4 199/Ν.3463/06) ( Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 19. Δωρεά των με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 5647 , ΚΗΙ 5648, ΚΗΙ 4039 και ΚΗΙ 4040 οχημάτων του Δήμου μας στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας , Αλληλέγγύης Παιδείας και Περιβάλλοντος « ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» του Δήμου μας ( παρ.4 199/Ν.3463/06) ( Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 20. Έγκριση δαπανών μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνάντηση εργασίας στο Βόλο , στα πλαίσια του έργου « MARE NOSTRUM» του προγράμματος ENPI CBCMED» ( Εισηγητής: κ. Ουζουνίδης Γεωρ.)
 21. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου» (Εισηγητής: Καναρίδης Ε.)
 22. Έγκριση του τελικού 7ου ΑΠΕ του έργου : «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγητής: Καναρίδης Ε.)
 23. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Φερών»(Εισηγητής: Καναρίδης Ε.)
 24. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας των Υλικών για το έργο: «Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Φερών» (Εισηγητής Καναρίδης Ε.)
 25. Έγκριση πληρωμής α) 1ου Λογαριασμού τόκων υπερημερίας για το έργο «Ανάπλαση Πλατείας Φερών» β) 1ου Λογαριασμού τόκων υπερημερίας για το έργο «Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή παρέμβασης του έργου ανάπλαση άνω πλατείας Φερών (Συμπληρωματική Σύμβαση) γ) Λογαριασμού τόκων υπερημερίας για το έργο «Ανάπλαση άνω πλατείας Φερών(2η Συμπληρωματική Σύμβαση).(Εισηγητής: Καναρίδης Ε.)
 26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Καθαρισμός Ρεμάτων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης»(Εισηγητής: Ζητάκης Π.)
 27. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Δημιουργία Πάρκου Αναψυχής και Περιπάτου στο Ο.Τ 620 Α» (Εισηγητής: Ζητάκης Π.)
 28. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή γνωμοδότησης για την άδεια περίφραξης ειδικών καλλιεργειών σύμφωνα με το Π.Δ. 236/84 (Εισηγητής Ουζουνίδης Γ)
 29. Έγκριση Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (Εισηγητής: κ. Μανάργιας Γεώργιος)
 30. Έγκριση παράτασης εργασιών για «Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Μαΐστρου» ( Εισηγητής: κ. Μανωλίκας Δρόσος)
 31. Διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς καταλόγους της κ. Αδαμάκης Αλεξάνδρας του Φωτίου λόγω βεβαίωσης εκ παραδρομής και επαναβεβαίωσης των οφειλών αυτών με νέου χρηματικούς καταλόγους στον κ. Αλπάνη Παναγιώτη του Αυγερινού ( Εισηγητής: κ. Φαλέκας Ι)
 32. Διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους του κ. Συρκετζή Ιωάννη του Ευαγγέλου λόγω βεβαίωσης εκ παραδρομής και επαναβεβαίωση των οφειλών αυτ’ων με νέους Χρηματικούς καταλόγους στον κ. Γκουντέλα Ανδρέα του Γεωργίου όπως ορθά έπρεπε να είχαν βεβαιωθεί ( Εισηγητής: κ. Φαλέκας Ιωάν.)
 33. Διαγραφές οφειλών από τους χρηματικούς Καταλόγους του Βάση του άρθρου 174 του Κ.Δ.Κ ( Εισηγητής: κ. Φαλέκας Ιωαν.)
 34. Έγκριση Εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης για την εγκατάσταση Λούνα Πάρκ , κατά την ετήσια Εμποροπανήγυρη της 14ης Σεπτεμβρίου 2013, της Δημοτικής Ενότητας Φερών ( Εισηγητής: κ. Γκότσης Ν)
 35. Έγκριση Τροποποίησης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης των Ν.Π.Δ.Δ ( Εισηγητές: κ. Βαμβακερός και κ. Σεφεριάδης)
 36. Έγκριση της 109/2013 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ» η οποία αφορά την « 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2013» (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αν.)
 37. Χρόνος δημιουργίας γηπέδου ιδιοντητών Λεργιού Εμμανουήλ και Γεωργιάδη Παύλου σύμφωνα με την Εγκύκλιο 7/1992 του ΥΠΕΧΩΔΕ» ( Εισηγήτρια: κ. Στεφανίδου Λιάνα)
 38. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου ( Εισηγητής : κ. Γερακόπουλος Χρ)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Αγγλιάς