πάμε μπροστά

Παρασκευή

13

Σεπτέμβριος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Δεκαέξι νέες αναρτήσεις για κατεδαφίσεις καλυβών στο Δέλτα Έβρου

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δέλτα Έβρου, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Μεγάλα θέματα δήμου, Πασχάλης Δρακόπουλος, Στελεχών παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά"

Καλύβες στο Δέλτα Έβρου (πηγή φωτό: alexpolisonline.blogspot.gr)

Καλύβες στο Δέλτα Έβρου (πηγή φωτό: alexpolisonline.blogspot.gr)

Σαράντα δύο ημέρες μετά και την τελευταία ανάρτηση “απόφασης κατεδάφισης παράνομης κατασκευής-καλύβας” στο Δέλτα Έβρου, την 23/07/2013, με νέες αναρτήσεις με ημερομηνίες 11 & 12/9/2013 δημοσιοποιούνται 16 νέες αποφάσεις κατεδαφίσεων από τη Διεύθυνση Δασών Νομού Έβρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΜΘ.

Σε αυτές αναφέρονται οι κλητεύσεις του Απρίλη-Μάη 2013 για κατεδάφιση των κτισμάτων (με αποδεικτικό θυροκόλλησης στα κτίσματα στο Δέλτα Έβρου), οι εκθέσεις αυτοψίας δασολόγου του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης από τις οποίες προκύπτει ότι ο κύριος ή νομέας ή κάτοχος ή εργολάβος των παράνομων κτισμάτων δεν προέβη σε καμία ενέργεια απομάκρυνσης των παρανόμων επεμβάσεων και οι αποφάσεις κατεδάφισης των παράνομων κατασκευών οι οποίες θα γίνουν εκτελεστές μετά την τελεσιδικία τους.

Για όλες τις καλύβες αναφέρονται οι συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ’87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987).

Κατά των αποφάσεων υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θράκης εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή τη θυροκόλληση στο κτίσμα, καθώς και υποβολή αίτησης αναστολής εκτέλεσης τους.

Δείτε αναλυτικά και τις δεκαεννέα αναρτήσεις κάνοντας κλικ στις παρακάτω συνδέσεις:

 1. 11/09/2013 09:13:31 ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Υ-ΩΚ9 «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – καλύβα συνολικού εμβαδού 129 τ.μ. από λαμαρίνα και τούβλο με στέγη από λαμαρίνα στη θέση “μέσο της ευθυγράμμισης του ποταμού Έβρου” με παραλήπτη του αποδεικτικού επίδοσης τον κ.Παπατζίκη Σπύρο
 2. 11/09/2013 09:42:48 ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Υ-ΧΥ3 «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – καλύβα και κιόσκι συνολικού εμβαδού 54 τ.μ. κατασκευασμένη από λαμαρίνα και τούβλα που εδράζονται σε βάση από σκυρόδεμα στη θέση “διασταύρωση καναλιού λίμνης Νυμφών με ευθυγράμμισης ποταμού Έβρου” με παραλήπτη του αποδεικτικού επίδοσης τον κ. Χαρμανίδη Αθανάσιο
 3. 11/09/2013 10:06:01 ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Υ-ΧΞΔ «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – καλύβα και αποθήκη συνολικού εμβαδού 100 τ.μ. από λαμαρίνα και ξύλο με στέγη από λαμαρίνα στη θέση “μέσο ευθυγράμμισης του ποταμού Έβρου” με παραλήπτη του αποδεικτικού επίδοσης τον κ. Σαρκισιάν Χρήστο-Σεμπάτ
 4. 11/09/2013 10:35:12 ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Υ-95Γ «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – καλύβα και κιόσκι συνολικού εμβαδού 86,75 τ.μ. κατασκευασμένα από λαμαρίνα και τούβλα που εδράζονται σε βάση από σκυρόδεμα με στέγη από λαμαρίνα στη θέση “νότια της ευθυγράμμισης του ποταμού Έβρου” με παραλήπτες του αποδεικτικού επίδοσης τους κ.κ. Καραμπουρναριώτη Μαρίνο, Καραμπουρναριώτη Ιωάννη και Καραμπουρναριώτη Μαρινογιάννη.
 5. 11/09/2013 12:20:43 ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Υ-ΖΝΕ «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – καλύβα και κιόσκι συνολικού εμβαδού 86,7 τ.μ. κατασκευασμένα από τούβλα και μόνιμα υλικά που εδράζεται σε τσιμεντένια βάση με στέγη από λαμαρίνα στη θέση “μέσο ευθυγράμμισης του ποταμού Έβρου” με παραλήπτη του αποδεικτικού επίδοσης τον κ. Καράμπελα Ιωάννη
 6. 11/09/2013 12:41:58 ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Υ-9Β6 «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – καλύβα και αποθήκη συνολικού εμβαδού 75 τ.μ. από λαμαρίνα και ξύλο στη θέση “διασταύρωση καναλιών λίμνης Νυμφών με ευθυγράμμιση του ποταμού Έβρου” με παραλήπτη του αποδεικτικού επίδοσης τον κ. Ασλανίδη Χριστόφορο
 7. 11/09/2013 13:00:10 ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Υ-Δ57 «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – καλύβα εμβαδού 24 τ.μ. από λαμαρίνα και ξύλο που εδράζεται σε βάση από σκυρόδεμα στη θέση “μέσο της ευθυγράμμισης του ποταμού Έβρου” με παραλήπτη του αποδεικτικού επίδοσης τον κ. Μοσχολίδη Χαρίλαο
 8. 11/09/2013 13:16:09 ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Υ-ΟΜΗ «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – καλύβα εμβαδού 36 τ.μ. από λαμαρίνα και ξύλο στη θέση “βορειοανατολικά του φράγματος ευθυγράμμισης του ποταμού Έβρου” με παραλήπτη του αποδεικτικού επίδοσης τον κ. Κατσιάνη Αθανάσιο
 9. 11/09/2013 13:32:26 ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Υ-81Σ «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – καλύβα εμβαδού 46 τ.μ. από λαμαρίνα και ξύλο στη θέση “μέσο της ευθυγράμμισης του ποταμού Έβρου” με παραλήπτη του αποδεικτικού επίδοσης τον κ. Κιναλόπουλο Παναγιώτη
 10. 11/09/2013 13:45:46 ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Υ-ΥΔΘ «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – καλύβα εμβαδού 56 τ.μ. από λαμαρίνα και ξύλο με στέγη από λαμαρίνα στη θέση “μέσο της ευθυγράμμισης του ποταμού Έβρου” με παραλήπτη του αποδεικτικού επίδοσης τον κ. Τραζέρα Κωνσταντίνο
 11. 10/09/2013 11:15:29 ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΟΡ1Υ-317 «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – καλύβα συνολικού εμβαδού 50,40 τ.μ. από ξύλο και λαμαρίνα με στέγη από λαμαρίνα στη θέση “Κανάλι Τρανζέρα” με παραλήπτη του αποδεικτικού επίδοσης τον κ. Δουλούδη Λάμπρο
 12. 10/09/2013 12:02:02 ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΟΡ1Υ-3ΞΨ «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – καλύβα και κιόσκι συνολικού εμβαδού 60 τ.μ. από τούβλα με στέγη από αμίαντο στη θέση “διασταύρωση καναλιών λίμνης Νυμφών με ευθυγράμμιση του ποταμού Έβρου” με παραλήπτη του αποδεικτικού επίδοσης τον κ. Αναβανίδη Δημήτριο
 13. 10/09/2013 12:34:29 ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΟΡ1Υ-Ρ21 «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – καλύβα συνολικού εμβαδού 65 τ.μ. από λαμαρίνα και ξύλο με στέγη από αμίαντο στη θέση “μέσο ευθυγράμμισης του ποταμού Έβρου” με παραλήπτη του αποδεικτικού επίδοσης τον κ. Κριτού Συμεών
 14. 10/09/2013 12:57:39 ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΟΡ1Υ-97Λ «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – καλύβα συνολικού εμβαδού 42 τ.μ. από ξύλο με στέγη από λαμαρίνα στη θέση “διασταύρωση καναλιών λίμνης Νυμφών με ευθυγράμμιση του ποταμού Έβρου” με παραλήπτη του αποδεικτικού επίδοσης τον κ. Αποστολόπουλο Γεώργιο
 15. 10/09/2013 13:23:22 ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΟΡ1Υ-Ω1Λ «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – καλύβα και κιόσκι συνολικού εμβαδού 48,98 τ.μ. από γυψοσανίδα και ξύλο με στέγη από αμίαντο στη θέση “διασταύρωση καναλιών λίμνης Νυμφών με ευθυγράμμιση ποταμού Έβρου” με παραλήπτη του αποδεικτικού επίδοσης τον κ. Τσακιρίδη Γεώργιο
 16. 10/09/2013 14:02:14 ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΟΡ1Υ-2Ι4 «Απόφαση κατεδάφισης παράνομης κατασκευής – καλύβας σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση» – καλύβα συνολικού εμβαδού 24,5 τ.μ. με στέγη από αμίαντο στη θέση “διασταύρωση καναλιών λίμνης Νυμφών με ευθυγράμμιση του ποταμού Έβρου” με παραλήπτες του αποδεικτικού επίδοσης τους κ.κ. Τσιακίρη Χαράλαμπο και Ρούφο Ευάγγελο.